MācītājsPriekules baptistu draudzes sludinātājs Guntars Lašauri
Priekules baptistu draudzē kalpojuši garīdznieki:

Jānis Dienavs (dz.1850 – m.1933) (Kalpošanas gadi: 1903-1923),
Juris Barbins (dz.1897 – m.1974) (Kalpošanas gadi: 1924-1937),
Ernests Spīgulis (dz.1909 – m.1981) (Kalpošanas gadi: 1937-1940). Par E.Spīguli šeit.
Arvīds Vasks (dz.1912 – m.1987) (Kalpošanas gadi: 1940-1950). Par A.Vasku šeit un šeit.
Žanis Stūrītis (dz.1908 – m.1972) (Kalpošanas gadi: 1950-1952),
Augusts Krauze (dz.1896 – m.1977) (Kalpošanas gadi: 1953-1963),
Alfreds Pētersons (dz.1910 – m.1992) (Kalpošanas gadi: 1964-1977). Par A.Pētersonu šeit, šeit un šeit.
Gunārs Baumanis (dz. 1929) (Kalpošanas gadi: 1977-1988). Video par G.Baumani šeit.
Arnolds Šterns (dz. 1930 – m.2016) (Kalpošanas gadi: 1988-1995). Video par A.Šternu šeit.
Ģirts Ašnevics (dz.1960) (Kalpošanas gadi: 1995-1999),
Guntars Vadonis (dz.1967) (Kalpošanas gadi: 2000-2006). Interviju ar G.Vadoni 2017.g. klausieties šeit. un šeit.
Pēteris Tervits (dz. 1968) (Kalpošanas gadi: 2006-2009). Intervija ar P.Tervitu 2008.g.šeit.
Mārcis Zīverts (dz. 1977) (Kalpošanas gadi: 2011-2018), Par M.Zīvertu šeit un šeit.
Guntars Lašauri (Kalpo no 2018. gada).

Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.