Dievnams

Priekules baptistu draudzes dievnams ir uzbūvēts 1948. gadā, un tā ir padomju varas gados Latvijā ilgu laiku vienīgā no jauna uzceltā baznīca. 1948. gada 20. jūnijā notika jaunuzceltā dievnama atklāšana.

“Priekules draudzes vēsture ir ticības liecība par Dieva darbu Latvijā. Kaut vai tas, ka pēc Otrā pasaules kara pat ēst nebija ko, bet Priekules draudze jau atjaunoja sagrauto draudzes namu.” /Agris Dzelme, intervijā Baptistu Vēstnesim, 2010.g.maijs/

Lai varētu uzsākt jaunās baznīcas būvniecības darbus nograutā dievnama vietā, draudzes locekļi ziedoja būvmateriālus, kā arī paši iesaistījās būvdarbos. Savukārt draudzes koris apbraukāja citas draudzes, kur sniedza koncertus un vāca ziedojumus baznīcas atjaunošanai.

Mirdza Saule, ilggadēja kora dziedātāja, kavējas atmiņās par šo laiku: ”Lai nepilna gada laikā uzceltu dievnamu, ar entuziasmu, labu gribu un darba prieku vien nepietika. Mēs braucām ”nabagos”. Braucām ar smago mašīnu ar zemiem bortiem ap 70 cilvēku. Visi saķērušies, turas cits pie cita, lai ceļa grambās kāds nepārkristu pār bortu. Ceļi bija dubļaini, izdangāti, bedraini. Reiz braucām uz Aizputi. Pusceļā saplīst mašīna, esam nelaimīgi, – mūs tur gaida! Labi, ka brauca cita mašīna, kuras šoferītis mūs laipni uzņēma un aizveda. Tā tiešām bija Dieva palīdzība, jo toreiz mašīnu vēl bija maz un it sevišķi svētdienās nebraukāja pa ceļiem. Tomēr mēs ar prieku braucām uz citiem dievnamiem, braucām dziedādami, jokodami. Lai cik grūti bija, lai cik daudz strādājām, mūsu pastāvīgs pavadonis bija prieks. Mēs bijām jauni, mūs nenomāca rūpes. Jā, mēs gājām bez kādām rūpēm. Mums patika. Mums nebija TV un daudz kas, kas šodien jauniešiem. Bet mums bija īsts prieks par to, ko darījām.”


Draudzes pagaidu tikšanās vieta Priekulē, Kalēju ielāVecā baznīcaEsošais dievnams drīz pēc tā uzcelšanas, ~1948.g.Dievnams 1955.gadāDievnams 1966.gadāDievnama interjers 1975.gadā

Vairāk Priekules baptistu draudzes dievnama un tā apkārtnes bilžu skatiet šeit un šeit.

Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.