Noslēdzies labdarības tirdziņš26.novembrī Priekules kultūras namā notika ikgadējais labdarības tirdziņš ar radošajām darbnīcām. Tajā varēja iegādāties Adventa vainagus un daudz ko citu ģimenei un mājai noderīgu, kā arī dāvināšanai. Darbojās kafejnīca, kā arī dažādas radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, kur daudzi labprāt iemēģināja savu roku.

Tirdziņa organizatori pateicas visiem, kas atnāca, darbojās, iepirkās, ziedoja, kalpoja pie galdiem, darbnīcās, kafejnīcā un citur! Paldies tiem, kas atnāca, dalīja savus smaidus un iedrošināja citus! Paldies tiem, kas aizlūdza par tirdziņu, tā kalpotājiem un apmeklētājiem!

Labdarības tirdziņš ir Priekules baptistu draudzes Māmiņskolas izauklēta ideja. Daudzus gadus tas ir noticis draudzes ietvaros, bet jau ceturto gadu – Priekules kultūras namā. Liels gandarījums ir par to, ka labdarības tirdziņš ar darbnīcām ne tikai ir kļuvis par brīnišķīgu tradīciju, kuru katru gadu pilnveidot, bet arī par to, ka iesaistās arvien jauni kalpotāji, kas gatavi darboties tirdziņā un darbnīcās. Šīgada tirdziņā gūtie ieņēmumi un arī vēlāk saņemtie mērķziedojumi tiks izlietoti novada vientuļo senioru iepriecināšanai Ziemassvētkos.

Šajā gadā tirdziņa organizēšanā piedalījās baptistu draudze, evaņģēliski luteriskā, kā arī adventistu un vasarsvētku draudze. Draudzes piedalīsies arī novada senioru apmeklēšanā ar kādu iepriecinājumu, kas tiks sagādāts par tirdziņā iegūtajiem līdzekļiem.

Bildes skatiet šeit.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.