Bāreņu svētdiena Kalētos

6.novembrī Priekules baptistu draudzes misijas vietā Kalētos atzīmējām Bāreņu svētdienu, kad Kalētu pagastmājā dievkalpojumā satikāmies ar audžuģimenēm un bērniem. Dievkalpojumu kuplināja mūziķi Gregors Jānis Mažis un Liene Atvara. Bāriņtiesas vadītāja Mārīte Sergejeva bija sarūpējusi cienastu un vēl citus pārsteigumus. Tikāmies ar 11 audžuģimenēm, kurās kopā ir 26 bērni. Piedalījās arī citi vietējie iedzīvotāji un draugi no Priekules.

Vislabākais bija satikt šīs drosmīgās ģimenes, kuras pieņem bērnus no citām ģimenēm un rūpējas par viņiem. Mēs dziedājām, lūdzām un pateicāmies Dievam par visu!

Bāreņu svētdienas saknes meklējamas Āfrikā. Apmeklējot dievkalpojumu Zambijā, kādu viesi no ASV pārsteidza mācītāja dedzīgais aicinājums rūpēties par bāreņiem vietējā kopienā, kur valdīja AIDS un nabadzība.

Draudzes locekļiem pašiem bija daudz vajadzību. Taču, dievkalpojumam beidzoties, tie nāca ar naudu, ēdienu un citām lietām – daži pat novilka savus apavus, lai ziedotu tos bāreņiem. Amerikāņu viesis Gerijs Šneiders (Gary Schneider) bija tik ļoti iespaidots, ka apņēmās palīdzēt Zambijas draudžu vadītājiem koordinēt Bāreņu svētdienas pasākumus visā valstī. Ar vairāku organizāciju starpniecību šādas svētdienas ideja 2003. gadā sasniedza ASV un 2014. gadā arī Latviju.

Bildes no Kalētu dievkalpojuma, lūdzu, skatieties šeit.


Comments are closed.