Aktīvās un radošās Lieldienas

6.aprīlī Priekules kultūras namā aizvadījām pasākumu ģimenēm Aktīvās un radošās Lieldienas. Pasākums iesākās ar Virgas sākumskolas bērnu uzstāšanos, kā arī rotaļām. Aktīvo un radošo Lieldienu pasākumā bija iespēja izpausties dažādās bezmaksas radošajās darbnīcās: dekupēt olas, darināt dāvanu maisiņus, rotas, kartiņas, grāmatzīmes, krāsot, līmēt, veidot smilšu aplikācijas. Bija iespēja izspēlēt dažādas galda spēles lielākiem un mazākiem. Ģimenes varēja ieturēties labdarības kafejnīcā, iegādāties popkornu, saldējuma kokteiļus, bērniem bija iespēja izjāt ar poniju, apgleznot seju. Kā arī tirdziņā varēja iegādāties dažādas noderīgas lietas. Bija arī sporta aktivitātes ārā, naglu sišanas sacensības u.c. aktivitātes. Paldies Dievam par jauko laiku, kuplo apmeklētāju skaitu, interesantajām aktivitātēm un daudzajiem kalpotājiem!

Par tirdziņā saņemtajiem ziedojumiem tiks atbalstītas jauniešu aktivitātes novadā. Pasākumu organizēja aktīvie un radošie priekulnieki, radošā grupa “Saspraude” un baptistu draudze.

Bildes no pasākuma skatiet šeit un Priekules novada mājaslapā.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.