Noslēdzies labdarības tirdziņš

28. novembrī Priekules kultūras namā norisinājās draudzes organizētais labdarības tirdziņš ar radošajām darbnīcām „Ziemassvētkus gaidot”. Tajā varēja iegādāties Adventa vainagus un daudz ko citu ģimenei un mājai noderīgu, kā arī dāvināšanai. Darbojās kafejnīca, kā arī dažādas darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, kur daudzi labprāt iemēģināja savu roku radošās izpausmēs.

Apmeklētāji atzina, ka tirdziņā varēja sajust siltumu, ģimeniskumu un tuvojošos svētku klātbūtni. Liels gandarījums ir par to, ka labdarības tirdziņš ar darbnīcām ne tikai ir kļuvis par brīnišķīgu tradīciju, kuru katru gadu pilnveidot, bet arī par to, ka iesaistās arvien jauni kalpotāji, kas gatavi darboties tirdziņā un darbnīcās, tā iepriecinot novada ļaudis.

Tirdziņa organizatori pateicas visiem, kas atnāca, darbojās, iepirkās, ziedoja, kalpoja pie galdiem, darbnīcās, kafejnīcā un citur! Paldies tiem, kas atnāca, dalīja savus smaidus un iedrošināja citus! Paldies tiem, kas aizlūdza par tirdziņu, tā kalpotājiem un apmeklētājiem! Pateicība Dievam un atsaucīgajiem ziedotājiem – tirdziņā kopā tika savākti 1085 EUR, un līdzekļi joprojām turpina ienākt.

Ar tirdziņā gūtajiem ieņēmumiem un arī vēlāk saņemtajiem mērķziedojumiem sadarbībā ar novada sociālo dienestu atbalstīsim Priekules novada bērnus ar kustību traucējumiem dalībai nometnē vai cita veida rehabilitācijai.

Labdarības tirdziņš ir draudzes Māmiņskolas izauklēta ideja. Daudzus gadus tas ir noticis draudzes ietvaros, bet jau trešo gadu tas tika organizēts novada mērogā Priekules kultūras namā.

Bildes skatiet šeit.


Comments are closed.