Pielūgsmes koncerts Kalētos

Dieva Vārds caur mūziku, personīgiem stāstiem par Dievu un Evaņģēlijā skan Kalētos. Šā gada 15.martā sešos vakarā Kalētu Tautas namā notika kristīgās mūzikas koncerts ar Dieva pielūgsmi. Sadarbībā ar Rīgas Vīlandes baptistu draudzes mūziķu grupu un Kalētu skolu, Tautas namu un aktīvu komandu no Priekules varējām piedzīvot brīnišķīgu un vētrainu notikumu. Interesanti, ka tajā vakarā Kurzemē un citās vietās Latvijā bija spēcīgs vējš, un arī Kalētos tika nogāzti vairāki koki un elektrība vairākas reizes pārstāja darboties. Tomēr gan mūziķi, gan pārējie klātesošie vienoti dziesmās pacēla savas balsis uz Dievu, Viņu slavējot un pielūdzot, un vakars izdevās svētīgs. Arī liecības bija ļoti personiskas un uzrunājošas. Tika rādīts arī video, kas lika domāt par to, ka katrs cilvēks dvēselē grēka dēļ jūt tukšumu un meklē, kā šo tukšumu piepildīt, un par to, ka tikai Jēzus spēj mūs darīt tīrus un mūsu dzīves atjaunot kā traukus, kas ir tikuši sasisti lauskās, bet Jēzus spēkā darīti jauni bez nevienas plaisas vai skrambas.

Tas vakars Kalētos trim jauniem cilvēkiem bija nozīmīgs brīdis, jo viņi izdarīja svarīgu lēmumu savā dzīvē, proti, pieņēma Jēzu Kristu kā savu personīgo Glābēju. Viņi piedzīvoja brīdi, kad Jēzus kļuva par Viņu Pestītāju caur grēku nožēlu. Tas ir labākais, kas ar cilvēku var notikt šajā dzīvē – iepazīt Dieva Dēlu caur personīgu piedzīvojumu un kļūt par Viņa bērnu.

Kalētos ir daudz cilvēku, kuriem Jēzus ir vajadzīgs. Kalētos ir nepieciešami pārliecināti kristieši, kuri palīdz cilvēkiem iepazīties ar Jēzu Kristu. Parasti vislabāk tas notiek, kad kristieši izvēlas draudzēties ar tiem, kuri Kristu nepazīst un palīdz iepazīties ar Viņu caur savu dzīves piemēru. Cilvēkiem ir jāredz, kā tu tici, kā tu piedzīvo grūtus brīžus un ticībā izej tiem cauri. Šodienas cilvēki ļoti grib redzēt praktisku piemēru, kā sekot Kristum un ko dod ticība Kristum. No tava dzīves piemēra cilvēki, kuri nepazīst Kristu, izdarīs secinājumus vai izvēli. Tāpēc, mīļais draugs, tu esi ļoti svarīgs šajā uzdevumā ne tikai Kalētos, bet arī Priekulē. Parādi cilvēkiem, ka tam, kam tu tici, tu arī patiesi uzticies. Parādi cilvēkiem, ka tu arī kļūdies un neslēp savas kļūdas. Cilvēkiem kā Kalētos, tā Priekulē ir jāredz, ka kristieši nemelo par savu vājumu un neizdošanos, ka viņi nav perfekti. Mums visiem ir vajadzīgs Kristus.

Es tevi aicinu: lūdz par Kalētiem, lai tur izveidojas pastāvīga draudze un ka tur ir kristieši, spējīgi citus vest pie Glābēja – Kristus. Lūdz par mājas grupu Kalētos, lai katru nedēļu tur dzīvojošie kristieši var sanākt kopā un mācīties Dieva Vārdu. Lūdz, lai Kalētos izveidojas svētdienskola, darbs ar māmiņām, jauniešiem, un regulāri katru nedēļu notiek sapulcēšanās reizes. Iedrošinu jūs ar Pāvila vārdiem no Jaunās Derības pirmās vēstules Korintiešiem 15. nodaļas 58. panta “Tad nu, mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā Kunga darbā vienmēr, zinādami, ka jūsu darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs.” Mārcis Zīverts


Comments are closed.