Ģimenes dienas dievkalpojums

11.maijā draudzē visas paaudzes nosvinējām Ģimenes dienu ar jaukām kora dziesmām, tai skaitā skaisto Brāmsa “Šūpuļdziesmu”, ar bērnu programmu. Dievkalpojuma ietvaros nesām draudzes priekšā bērniņus, noturot par tiem aizlūgumu.

Svētrunā pārdomājām Jēzus teiktos vārdus sievai, kuras meitu mocīja ļauns gars: TAVA TICĪBA IR LIELA. Šī sieviete bija gatava pārvarēt lielus šķēršļus, lai tikai palīdzētu savai meitai. Pārdomājām, kas bija tās lietas, kas šo sievieti pamudināja pārvarēt šķēršļus un nokļūt pie Jēzus. Mācekļi sievieti atraida. Kas viņu velk tieši pie Jēzus?

IZMISUMS – viņa zināja, ka nebija labi un pareizi dzīvojusi. Iespējams, ka viņa bija mēģinājusi atrast palīdzību citur, bet tā nebija īstā palīdzība. Tagad viņa meklē palīdzību pie Jēzus Kristus, lai ko tas viņai maksātu.
MĪLESTĪBA – mīlestība pret viņas bērnu. Pret viņas meitu. Mīlestība lika ciest noraidījumu no mācekļiem. Mīlestība lika atbildēt Jēzum pazemībā.
REDZĒJUMS – viņa redzēja Kristū līdzjūtību. Tādu, kura lika rauties pie Viņa. Viņa redzēja, ka Jēzus viņu nepadzīs. Redzēja, pirms tas bija noticis.

Svētrunā uzrunāja sludinātāja vārdi, ka mūsu ticības lielums ir atkarīgs no tā, ko mēs redzam Jēzū Kristū. Ja mēs neredzam, ka Viņš mums ir iedevis dzīves jēgu un uzdevumu, rausimies pēc savējā un mocīsimies. Ja redzēsim, ka Jēzus ir cerība pasaulei, mēs uzticēsim Viņam visu, kas mums ir – darbu, naudu, biznesu, bērnus, sievu / vīru, sevi pašu. Jēzum Kristum ir žēlastība priekš katra no mums.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.