Pateicības vakars tirdziņa kalpotājiem

14.janvāra pievakarē ikgadējā labdarības tirdziņa organizatori un palīgi pulcējās kopīgās Pateicības vakariņās Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē.

Ikviens tirdziņa organizatoriskajā daļā iesaistītais tika aicināts uz kopīgu vakaru, lai viņam teiktu paldies un kopīgi atskatītos uz piedzīvoto ne tikai tirdziņā, bet arī vēlāk, piepildot tirdziņa mērķi, izdalot svētku veltes novada vientuļajiem senioriem.
Ikgadējā labdarības tirdziņā piedalījās teju 70 kalpotāju un ziedotāju, prieks, ka ik gadu tirdziņa aktivitātes pulcē arvien jaunus brīvprātīgos. Vēlamies vēlreiz pateikties ikvienam, kas ir gatavs ziedot savu laiku un līdzekļus, lai darbotos labdarības tirdziņā un tā radošajās darbnīcās.

Bildes no pateicības vakara skatiet šeit.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.