Ģimeņu pasākums Visi kopā tā kā stropā

31.maijā Priekules kultūras nama teritorijā aizvadījām pasākumu ģimenēm Visi kopā tā kā stropā. Pasākumā bija iespēja izpausties dažādās bezmaksas aktivitātēs: bērniem bija iespēja apgleznot seju, rotaļāties piepūšamajās atrakcijās, izbraukt ar kartu kartinga trasē, kā arī citās spēlēs. Ģimenes varēja baudīt arī popkornu. Komandā bija iesaistījušies jaunieši no Liepājas, Kalētiem, Priekules un palīgspēki no Rīgas. Kopā bijām 22 kalpotāji. Paldies par kopīgo kalpošanu Dievam un cilvēkiem Priekules pilsētā un novadā!

Bildes no pasākuma skatiet šeit un Priekules novada mājaslapā.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.