Pusaudži ciemojas Ventspilī pie Gaismiņām

Aprīlī mūsu draudzē viesojās draugi no Ventspils, no grupas Gaismiņas, toreiz kopā ar draugiem jautri pavadījām divas dienas Priekules novadā. Šoreiz 6. un 7. jūnijā pie draugiem uz Ventspili devās Priekules draudzes pusaudži. Kopā pavadītais laiks arī šoreiz bija jautrs un saulains. Kopā devāmies izbraucienā ar kuģīti Hercogs Jēkabs, izslidojāmies pa Olimpiskā centra ledus halli, izstaigājāmies pa Džungļu taku, spēlējām dažādas spēles. Svētdienā pusaudžu meiteņu pielūgsmes grupa uzstājās Ventspils draudzes dievkalpojumā, iepriecinot klātesošos. Mūsu draudzību dienu moto bija: Ir labi būt sadraudzībā ar draugiem, bet vēl labāk, ja starp draugiem ir arī Jēzus! Bildes šeit.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.