Svētdienskolai – 26 gadi kopš atjaunošanas

Novembrī nosvinējām svētdienskolas 26 gadus kopš tās atjaunošanas 1988. gadā. Lai arī esam mazs bērnu pulciņš, esam priecīgi, ka Dievs mūs ir vadījis cauri šiem gadiem, ka svētdienskola Dieva spēkā ir spējusi pastāvēt, ka ir izaugusi jauna svētdienskolotāju paaudze, ka vairāki skolotāji mācās Timoteja skolā. Kopā ar bērniem svētdienskolas dzimšanas dienā priecājāmies par bērnu sapņiem – kļūt par pavāru, advokātu, ilustratoru…


Lai Dievs dod gudrību, neizsīkstošu mīlestību, izturību un pacietību gan svētdienskolotājiem, gan bērniem, gan viņu vecākiem! Lai Dievs dod svētdienskolai mūsu draudzē pastāvēt un pieaugt!

Bildes no svētdienskolas dzimšanas dienas skatiet šeit.


Comments are closed.