M4 Jaunu draudžu dibināšanas apmācības

Ar Dieva vadību un svētību šī gada februāra beigās tika uzsākts M4 draudžu dibināšanas komandu apmācības ceturtais cikls. M4 ir apmācību programma, kuras mērķis ir sagatavot, apmācīt, mentorēt un nodrošināt ar nepieciešamajiem resursiem draudžu dibinātājus un viņu komandas. Tā ir kā inkubators, kurā komandas var apstāties, konstatēt realitāti, ieraudzīt savu potenciālu, lūgt Dievu, saklausīt redzējumu un fokusēties uz to. Apmācības veido četri moduļi jeb 4 M – Meistars, Misija, Māceklība un Mobilitāte (kustība). Šogad M4 piedalās komandas no Liepājas, Vidrižiem, Varakļāniem un Kalētiem (Kalētus pārstāvējām mēs, Priekules baptistu draudze kopā ar kalētniekiem). M4 laikā komandas sagatavoja un prezentēja savas kalpošanas pašreizējo situāciju, izmantojot SVID analīzi (stiprās un vājās puses, iespējas un draudi). Apmācības laikā dzirdējām lekcijas par tādām tēmām kā draudzes dibinātāja motivācija, aicinājums, komandas kodola veidošana un stiprināšana un skaidras vīzijas veidošana. Pēc katras lekcijas dzirdētais tika pārrunāts komandās. Neatņemama M4 daļa ir pateicības un aizlūgšanas. Tam tika veltīts viens vakars, kad komandas stāstīja liecības, slavēja Dievu ar dziesmām un aizlūdza viena par otru. Tādā veidā komandas tika mācītas, cik svarīgs ir pareizs fokuss un ka viss šis darbs ir Dieva darbs – tā ir Viņa draudze, Viņa misija. Tādēļ mūsu iesaistīšanās sākas ar nomešanos ceļos un lūgumu: “Vadi, Dievs, Tu mūs šajā darbā!”
Apmācību pēdējā dienā komandas jau sāka strādāt pie piecu gadu redzējuma – sapņa, ko Dievs ielicis viņu sirdīs, lūdzot Dievu un ieklausoties Viņā, kā arī viens otrā. Noslēgumā katra komanda izstrādāja sešu mēnešu rīcību (“kaujas”) plānu ar konkrētiem mērķiem un darāmajiem darbiem. Septembrī komandas atkal sanāks kopā un stāstīs, kā ir veicies un kādas Dieva brīnuma lietas ir piedzīvotas kalpošanā. Dažas komandas ir pašā ceļa sākumā. Tām jo īpaši ir vajadzīgs liels mūsu visu atbalsts. Turpiniet lūgt Dievu un aicināt cilvēkus iesaistīties draudžu dibināšanā. Latvijā joprojām ir daudz vietu, kurās vajadzīgas jaunas kopienas un draudzes. (Informācija no Kaspara Šterna, LBDS bīskapa vietnieka draudžu dibināšanas jautājumos).


Comments are closed.