Draudzes 148.gadasvētki

21. septembrī aizvadījām bagātīgus svētkus – draudzes 148. gadasvētkus ar diviem dievkalpojumiem – plkst. 11.00 un 16.00. Rīta dievkalpojumā dažādu instrumentu pavadībā dziedāja mūsu draudzes jaunizveidotā pielūgsmes grupa, par ko bija ļoti liels prieks un par ko draudze jau bija ilgu laiku lūgusi – lai izveidotos dažādu paaudžu muzikālās kalpošanas grupas, kas dziedot draudzes priekšā slavētu un pielūgtu Dievu, ne tikai koris.

Pēcpusdienā plkst.16.00 notika draudzes svētku dievkalpojums ar viesmācītāja Ģirta Ašnevica piedalīšanos, Ģirtam līdzi bija arī kādi no ģimenes. Ģirts atzina, ka Priekulē tiešām jūtoties kā mājās, ne velti šeit pavadīti piedzīvojumiem un svētībām bagāti gadi no 1995.-1999. gadam, kad Ģirts atsaucās Dieva aicinājumam kalpošanai Rīgas Vīlandes draudzē.

Gadasvētku dievkalpojumu kuplināja Vīlandes slavēšanas grupas vadītājs Jānis Uplejs ar dziesmām ģitāras pavadībā.

Vakara dievkalpojumu noslēdza sadraudzības pasākumus ar cienastiem un draudzes pateicības vārdiem mācītājam ar ģimeni, draudzes nozaru pašreizējiem un bijušajiem vadītājiem, mācītājam Ģirtam Ašnevicam ar ģimeni u.c.

Slava un pateicība Dievam par draudzes 148 gadiem, par to, ka Dievs draudzē ir bijis klātesošs, ļaujot pastāvēt tik daudz gadu!

Rīta dievkalpojuma svētrunu, sludinātājs Mārcis Zīverts, klausieties šeit.

Pēcpusdienas dievkalpojuma svētrunu, mācītājs Ģirts Ašnevics, klausieties šeit.

Bildes no dievkalpojumiem, kā arī sadraudzības vakara ŠEIT.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.