Piedalījāmies Alfas konferencē Rīgā

No Priekules baptistu draudzes 7 cilvēki piedalījāmies Alfas konferencē, kas š.g. 9. un 10. novembrī norisinājās Rīgā Āgenskalna baptistu baznīcā un Sv. Terēzes no Bērna Jēzus Romas katoļu draudzes namā. Kopā ar pārējiem konferences dalībniekiem (katoļiem, luterāņiem, adventistiem, metodistiem, vasarsvētku, pareizticīgo draudžu un brīvbaznīcu pārstāvjiem) apmeklējām dažādus Alfas konferences seminārus, kur mācījāmies, kā veidot Alfa kursu savās draudzēs un pilsētās, kā neizdegt kalpošanā, kā arī mācījāmies, lai iegūto pieredzi tālāk nodotu draudzes brāļiem un māsām.

Konferences iesākumā trīs kristīgo konfesiju baznīcu bīskapi teica ievadvārdus – katoļu arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags un baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis. Kristīgo konfesiju vienotība kopējam misijas darbam apmeklētājus pārsteidza un iedvesmoja. Konferences namatēvs Edgars Mažis, Alfas padomes loceklis un Āgenskalna baptistu baznīcas mācītājs, jokojot atklāja, ka bijis pasažieris visu trīs klātesošo bīskapu automašīnās. Katoļu arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs viņu kādā reizē esot vedis no cietuma, baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis vedis uz kapiem, bet luterāņu arhibīskaps Jānis Vanags reiz aizvedis uz mājām. Uz to Jānis Vanags sirdsgudri atbildēja, ka tieši tas arī ir iemesls, kāpēc kopā pulcējušies Alfas konferences dalībnieki – lai palīdzētu nokļūt mājās…. tikt prom no cietuma…. un nonākt tālāk par kapiem…

Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis ievadvārdos teica: “Alfā notiek laba lieta, ko mums visiem jāmācās darīt draudzē – uzdot jautājumus. Viens no iemesliem, kādēļ kristīgā liecība šodien sabiedrībā bieži vien paliek nesatverta un pat nesaprasta, ir tas, ka mēs pārāk viegli dodam atbildes un pārāk maz uzdodam jautājumus.”

Informācijai: Alfa kurss ir nodarbību cikls vairāku nedēļu garumā, kas dod iespēju ikvienam atklāt kristīgo ticību. Kursa nodarbībās neformālā gaisotnē tiek diskutēts par būtiskākajiem jautājumiem, kas veido kristīgās ticības pamatu, kā arī par dzīves lielajiem jautājumiem (piemēram, kas ir Jēzus, kāpēc Jēzus nomira, kā es varu pretoties ļaunumam, kam man baznīca u.c.). Kurss ir domāts tiem, kuri parasti neapmeklē baznīcas, bet vēlas vairāk uzzināt par kristietību, tiem, kas nesen ir pievērsušies ticībai Jēzum Kristum, un tiem, kas vēlas atsvaidzināt pamatzināšanas kristīgajā ticībā.

Alfas kursam ir vairāki virzieni atkarībā no mērķauditorijas (Alfa cietumā, jauniešu Alfa, studentu Alfa u.c.) Atsevišķi ir Pirmslaulību un Laulāto kursi vairāku nedēļu garumā laulības stiprināšanai.

Alfa kursam Latvijā šogad aprit 10 gadi, un to ir apmeklējuši vairāk kā 10 000 cilvēku. Visā pasaulē kursa dalībnieku skaits jau sasniedz 23 miljonus. Alfa kursu atbalsta visas galvenās kristīgās konfesijas.


Comments are closed.