Baptistu draudžu dienas 2013 Līvānos

No 2.-4. augustam Līvānos norisinājās Latvijas Baptistu draudžu savienības (LBDS) Draudžu dienas 2013 ar īpašu vēsti – būt par svētību Līvānu pilsētai. Draudžu dienu ietvaros:
• Latvijas draudžu locekļi apmeklēja vecos un vientuļos, kā arī trūcīgos Līvānu pilsētas un novada iedzīvotājus.
• pilsētas centrā tika izveidots bērnu laukums un nodots kā LBDS dāvinājums Līvāniem.
• notika paneļdiskusija “Izaicinājumi un iespējas Latgalē” ar garīdznieku un LBDS bīskapa piedalīšanos.
• norisinājās LBDS draudžu kongress.
• notika radošā pēcpusdiena “Atslēgu atslēgas” pilsētas un novada ģimenēm ar vairāk kā 25 dažādām darbnīcām, kā arī bija organizētas spēles, atrakcijas, viktorīnas, sporta aktivitātes u.c.
• dievkalpojumā muzicēja apvienotais baptistu draudžu koris, kuru diriģēja Ēriks Ešenvalds.
• u.c.

Par sociālo kalpošanu Līvānos stāsta Priekules draudzes māsa Aiga. Viņas piedzīvotais Līvānos līdzinās šķēršļu joslai ar laimīgām beigām. Ģimene nav bijuši informēti par šādām vizītēm, tāpēc, ierodoties pie viņiem, sākumā bijis grūti vispār paskaidrot, kāpēc viņi ieradušies. Taču Aiga iekarojusi namamātes uzticību un ir ielaista dzīvoklī, kur arī varējuši aprunāties. Šī ģimene vārdu “baptists” dzirdēja pirmo reizi. Taču, kad ilgāku laiku parunājušies, atklājās ģimenes viesmīlība un abi vecāki bijuši ļoti pretimnākoši. Aiga stāsta, ka varēja redzēt, ka ģimenē ir labs tēvs, viņš arī gatavojis pusdienas, kamēr Aiga ar namamāti runājās.

Apciemotā ģimenīte audzina piecus pirmsskolas vecuma bērnus. Mamma, ļoti jauna un trausla sieviete, vairāk nogurusi emocionāli, nekā no trūkuma. Tēvs strādā celtniecībā un no mājām prom aizbrauc uz nedēļu. Tad viņai vienai jātiek galā ar pieciem maziem bērniem, no kuriem neviens vēl neiet skolā. Aiga stāsta, ka ģimene atstājusi ļoti patīkamu iespaidu, jo viņi ļoti cenšas, lai tiktu galā ar sadzīviskām rūpēm. Vecāki vairākkārt uzsvēruši, ka cenšas visu sagādāt paši un neiet prasīt palīdzību sociālajiem dienestiem. Aiga ir priecīga, ka iepazinās ar šo ģimeni.

Vairāk informācijas par Draudžu dienām Līvānos un LBDS kongresu lasiet mūsu draudzes avīzes septembra numurā un LBDS izdotajā Baptistu vēstnesī.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.