Pusaudžu nometne Jūrmalciemā

No 30.jūnija līdz 4.jūlijam Jūrmalciemā, Rogu ģimenes īpašumā projekta „Paplašini robežas” ietvaros atkal rosījās pusaudži. Šoreiz to bija ap 40. Lieliska iespēja ieguldīt laiku, zināšanas un mīlestību mūsu bērnos. Šīs dienas tika Dievam izlūgtas un vērtīgi piepildītas ar pašu pusaudžu idejām, Martas Rogas neatlaidību, draudzeņu palīdzību un mūsu draudzes mācītāja Mārča izturību.

Neliels ieskats mūsu piedzīvojumos: bija spēles, nakts trase, peintbola trase Guntara Ķera vadībā, Daces Reles izdzīvošanas mācības mežā, ugunsdzēsēja Arvīda Siseņa praktiskās nodarbības glābšanas darbos, atsvaidzinošas peldes jūrā, vizināšanās ar Ivara Rogas zvejas kuģīti, čiekuru lasīšanas sacensības, lai kūpinātu saimnieka zvejotās zivis, lieli katli ar gardām Aigas Rogas gatavotām maltītēm, vasaras saulrieti, kreklu apzīmēšana, Talantu šovs, 30 km brauciens pa bezceļu ar velosipēdu, un vēl noslēpumainais „Glow stick” vakars pašā meža vidū, pielūgsmes brīdis kopā ar Filipu Baumani, bet viesis Oskars Špickofs iedrošināja mūsu zēnus piedalīties vēl lielākos izaicinājumos.

Draudzības dienas paskrēja ātri. Aizvadīts neaizmirstams laiks kopā, atmiņā paliks ikviens pusaudzis – cits ar to, ka no rītiem grūti piecelties, daži ar to, ka vajadzēja noskaidrot, kas rīkojis noslēpumaino vakaru meža vidū, cits slepus līda vadītāju teltīs, lai atrastu ko zīmīgu, tā turpināt varētu gari.

Kā saka paši pusaudži: ”Tik foršas dienas kopā! Pusaudži rullē! Vienmēr virsotnē!”

Paldies visiem palīgiem par ieguldīto mīlestību, ko parādījāt mūsu bērniem. Paldies Priekules novada pašvaldībai , „Kurzemes Gaļsaimniekam”, Maizes ceptuvei „Priekule” un Vaidai Šeflerei par sagādātajiem dārzenīšiem un riekstiem.

Bagātīgi piedzīvojumi tagad būs gan dalībnieku, gan organizatoru un viesu atmiņu albūmā.

Bildes šeit un šeit.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.