Mārča Zīverta ordinācijas svētki

11.oktobris Priekules baptistu draudzei, kura pirms divām nedēļām nosvinēja savu 149.gadadienu, ir svētku diena. Šajā dienā draudzes sludinātājs Mārcis Zīverts tika ordinēts par pilntiesīgu Latvijas baptistu draudžu savienības mācītāju, klātesot draudžu vadības pārstāvjem bīskapam Pēterim Sproģim un Garīdznieku brālības vadītājam Edgaram Mažim, kā arī mācītājiem Ģirtam Ašnevicam, Jānim Pallo, Egilam Ķeirim.

Viesu vidū bija arī vairāki citi garīdznieki. Priekules baptistu baznīca šajā dienā ir pilna, jo Mārci ir ieradušies sveikt ne tikai draudzes locekļi, apkārtnes iedzīvotāji, citu draudžu pārstāvji, bet arī novada pašvaldības pārstāvji, skolu direktori, kurās Mārcis aktīvi darbojas, kā arī daudz draugu, viesu, atbalstītāju.

Ordinācijas aktā Garīdznieku brālības vadītājs Edgars Mažis uzdeva mācītāja amata solījuma jautājumus, uz ko Mārcis atbildēja apstiprinoši, solot ar Dieva palīgu turpināt pildīt mācītāja amata pienākumus. Mārcim un viņa sievai Dagnijai, Dieva klātbūtni un pasargāšanu izlūdzoties, lūgšanā rokas uzlika LBDS bīskaps Pēteris Sproģis, Jānis Pallo, Edgars Mažis.

Savā svētrunā bīskaps Pēteris Sproģis runāja par bailēm, balstoties uz Jēzus mācekļu piedzīvoto mācībstundu, kas attēlota Lūkas 8:22-25, kur vētras vidū mācekļu ticība tika pārmainīta no bailēm uz ticību. Svētrunā izskanēja bīskapa aicinājums ļaut Dievam mūs sastapt mūsu bailēs, kad dzīves laivā iramies no viena krasta uz otru, un piedzīvot pārmaiņu, kurā no bailēm no Dieva nokļūstam pie apbrīnas pret Dievu.

Svētrunas tēma lielā mērā sasaucās ar Mārča Zīverta dzīvesgājumu, kad kā cilvēks, kam kuģi un jūrniecība ir sirdslieta, viņš tika ļaužu un Dieva aicināts atstāt savas laivas, kuģus, tīklus, intereses un kļūt par pilna laika kalpotāju. Mārcis Priekulē, kur tomēr jūra nav, kājām ejot, sasniedzama, kalpo jau no 2011. gada aprīļa un ar Dieva palīgu cer turpināt jau kā pilntiesīgs mācītājs.

Mārcis savā uzrunā pateicās Priekules ļaudīm, kas viņu izaicināja uzsākt pilna laika kalpošanu, kā arī deva iespēju būt ar cilvēkiem Priekules novadā, darboties skolās un citur. Mārcis pateicās arī saviem mentoriem, kas mudināja kalpot gan cilvēkiem, gan savai ģimenei. Izskanēja arī pateicība mācītājam Jānim Pallo, kurš Mārci sešpadsmit gadu vecumā izaicināja kļūt par Kristus sekotāju.

Bīskaps P.Sproģis vēlēja katram iegūt Dieva mieru un prieku dzīves vētras vidū, ko novēlam arī Mārcim Zīvertam, esot par draudzes kuģa kapteini.

Bildes no dievkalpojuma šeit.


Comments are closed.