Draudzes 150-tie gadasvētki

18. septembris šogad mūsu, Priekules baptistu, draudzei bija ļoti īpaša un ilgi gaidīta diena! Jau no šī gada sākuma mēs sākām gatavoties mūsu draudzes 150. gadasvētkiem. Aizņemti ar ierastajiem darbiem nemaz nepamanījām kā pienāca septembris, un līdz ar septembri – draudzes gadasvētki. Stāsts nav par ēku, bet cilvēkiem – cilvēkiem, kuru sirdis deg par Kristu un kuri grib nest Viņa vārdu tālāk pilsētā! Vēsajā svētdienas rītā vairāk kā 150 cilvēki mēroja kādu ceļa posmu, lai šajā dienā būtu kopā ar mums, lai svinētu un pateiktos! Dievs mūsu draudzi šajos gados ir bagātīgi svētījis! Sagaidot viesus un vērojot visu vēl pirms dievkalpojuma, visa draudzes apkārtne jau tika pildīta ar neaprakstāmu prieku! Redzēt to, kā cilvēki priecājas par atkalredzēšanos, dzirdēt atmiņu stāstus, redzēt daudz prieka un pateicības asaras, vērot to kā kādi, kuri jau vairākus gadus nav gājuši caur vārtiņiem uz draudzi, atkal to dara. Vienkārši ķert tos skaistos un emocionāli dārgos mirkļus!

Svētku dievkalpojums bija veltīts, lai pateiktos Dievam par draudzi, pilsētu un novadu. Mēs svinējām Kristu mūsu sirdīs! Svētkus kuplināja brīnišķīgi mūziķi – komponists Ē.Ešenvalds, solisti Marlēna un Arvīds Keiņi un koklētāja Ieva Veide! Kopā ar mums bija Garīdznieku Brālības vadītājs Edgars Godiņš kā arī iepriekšējie draudzes mācītāji – Gunārs Baumanis, Ģirts Ašnevics un Pēteris Tervits. Sveicēju vidū bija arī mācītāja Arnolda Šterna atraitne Biruta.

Bija prieks dzirdēt iepriekšējo draudzes mācītāju atmiņas, un ‘leģendārais trīs Vilmu spēks’, ko pieminēja Pēteris Tervits, arī tagad daudziem paliks sirdī! Pēc dievkalpojuma turpinājām svētkus ar sadraudzību – labām sarunām, garšīgu ēdienu un brīnišķīgu laiku kopā!

Gatavojoties draudzes gadasvētkiem, jauniešiem bija iespēja apciemot kādus no draudzes senioriem un uzdot mums interesējošus jautājumus. Uzskatu, ka draudzes vecākie brāļi un māsas mums ir liela Dieva dāvana, un tie stāsti, kuri glabājas pie viņiem, ir kas brīnišķīgs! Intervijas tika iekļautas draudzes avīzes ‘speciālizdevumā’ un internetā ir pieejamas ŠEIT Esmu ļoti pateicīga Dievam par savu draudzi – savu Kristus ģimeni! Priecājos, ka varu būt daļa no tās!


Marta Roga, Priekules baptistu draudzes pusaudžu meiteņu nodarbību vadītāja


150 gadi ir daudz, 150 gadi ir maz. Tāda atziņa izskanēja mūsu draudzes gadasvētkos. Bet svētki bija brīnišķīgi. Nākošajās dienās pēc svētkiem sastopot citus, skanēja atzinums – jā, bija brīnišķīgi. Kā citas reizes, kad jādara ļoti daudz, arī šai svētku dienai gatavojoties, pārsteidza Dieva atvēlētais laiks. Katra stunda, šķiet, bija pastiepta divreiz garāka, lai visu paspētu izdarīt. Gan dekorēšana, gan vēsturiskā materiāla sakārtošana, gan arī svētku tērpa šūšana pēdējā vakarā.

Jauki bija tikties un klausīties bijušos draudzes mācītājus. Protams, trīs leģendārās Vilmas atkausēja acis un lika padomāt, vai arī par mani pēc gadiem kāds atcerēsies? Baudot Marlēnas un Arvīda Keiņu dziedājumu, priecājos, cik labi būt Dieva bērniem, būt ģimenei. Ievas kokles spēle bija fantastiska un īpašs bija tas moments, kad mazā meitiņa iekārtojās mammai klēpī pirms priekšnesuma un spēles laikā, ieraugot tēti, nemanāmi izslīdēja no klēpja un aiztipināja pie viņa. Brīnišķīga ģimene! Jutu īpašu Dieva klātbūtni šajā dienā, arī pēc tam, no pirmoreiz ienākuša cilvēka dzirdot pateicības vārdus par svētkiem, šī sajūta apstiprinājās. Mani priecēja uzrunāto nenākošo vai ļoti reti redzamo draudzes locekļu ierašanās. Arī tas deva daudz pie svētku sajūtas.

Priecājos, ka tieši Priekules draudze ir Ešenvaldu ģimenes šūpulis. Ar viņiem un caur viņiem saņemam ļoti daudz. Paldies Ērikam! Un bijušo draudzes kora dziedātāju kopkoris skanēja brīnišķīgi. Lai visiem šī atziņa paliktu sirdīs: nevar būt, ka Jēzum ticēt velti!


Zenta Svara, Priekules baptistu draudzes kora vadītāja

Bildes šeit.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.