LBDS reģionālā tikšanās Liepājā

8. martā Liepājas Pāvila draudzē notika LBDS reģionālā tikšanās, kuras moto bija “Piedalies, mācies, mainies”. Arī reģonālās tikšanās laikā tas tika atgādināts un uzsvērts – dzīvot dzīvi ar vīziju, sapni, un to, ko esam saņēmuši, dot tālāk, vienam otru atbalstot, pamācot, iedrošinot un mīlot.

Šo tikšanos atklāja LBDS bīskaps P.Sproģis ar tēmu „Kā labāk varam vadīt savu draudzi?” Dažas no atbildem: Balstoties uz kristocentrismu, misionāli – uz āru vērsti, pavairoties spējīgi. Kaspara Šterna lekcija „Pasludināsim evaņģēliju kopā” savukāŗt lika domāt par to Dievs spēj lietot mūs tādus, kādi esam, lai pasludinātu evaņģēliju, cenšoties iztikt bez moralizēšanas, jo tad mēs esam kā tiesneši. Arī mūsu katra dzīve, raksturs tomēr var būt kā šķērslis, lai pasludinātu Kristu. Mums jāmācās klausīties. I.Hirša lekcijā „Lūgšana kā noslēpums” domājām par to, kas ir lūgšana – tā ir sauciens uz Dievu. Lūgšana nav nepārtraukta runāšana. Tā ir arī klausīšanās, kamēr runā Dievs. Dziļākais lūgšanas noslēpums – lūgt Jēzus vārdā. Lūdzot savā vārdā, nav pieejas Dievam; jālūdz Jēzus upura vārdā. Varens spēks ir mūsu rokās, tā ir galvenā kalpošana – lūgšana. Visvērtīgākais, ko mēs varam atstāt saviem bērniem, mazbērniem – mūsu lūgšanas un nevis manta. Lūgšanu dzīve ir jākopj. Edgars Mažis savā lekcijā „Kā atraisīt konflikta mezglu” stāstīja par konfliktu rašanos draudzē un risinājumiem. Draudze ir specifiska vienība – brīvprātīga organizācija. Draudzē ir dažādu paaudžu cilvēki, kuri arī ir ar atšķirīgiem uzstādījumiem un viedokļiem. Vienmēr ir kāds, kam kaut kas nepatiks un kas nebūs apmierināts un gribēs kaut ko mainīt. Konfliktā nekad nav viena uzvarētāja. Svētīga ir lūgšana par konflikta situāciju, lai sevi sagatavotu – vai es esmu gatavs paskatīties spogulī. Konfliktu nerisinot, tas pats neatrisinās. Ir vajadzīgas idejas, kā mācīties konfliktu risināt neiznīcinošā veidā: svarīgi ir būt gatavam piedot. Bija arī citas lekcijas, kā arī darbs grupās.


Comments are closed.