Sporta diena Ventspilī

Marta mēnesī Ventspilī jau otro gadu norisinājās Latvijas svētdienas skolu “Sporta diena 2014″. Šajā gadā sporta spēlēs piedalījās 12 komandas – 140 bērni un apmēram 80 līdzjūtēju. Piedalījāmies arī paliela komanda no Priekules baptistu draudzes svētdienskolas un pusaudžu grupas. Bija arī dalībnieki no Ventspils baptistu draudzes, kas organizēja šo pasākumu, Ventspils luterāņu draudzes, Talsiem, Jelgavas, Liepājas Ciānas draudzes, Ķemeriem, Rīgas Āgenskalna un Mateja draudzes, Liepājas Pāvila draudzes, no Kandavas, Ģipkas, kā arī Skatres, Otaņķiem un Kalētiem. Bērni piedalījās četrās disciplīnās – basketbolā, handbolā, tautas bumbā un stafetēs, daudzi no bērniem handbolu spēlēja pirmo reizi. Šajā dienā bērnu vidū valdīja dažādas emocijas – prieks, zaudējuma sāpes, vilšanās, dusmas, apņēmība u.c. Pāri citām emocijām valdīja draudzība un komandas gars. Vakarā visi atpūtāmies ūdens atrakciju parkā, kur valdīja liela jautrība!

Šeit ir daži vārdi, ko sacīja Priekules bērni un skolotāji pēc Sporta dienas: “Man patika tas, ka bija interesantas spēles un laba kompānija … Ļoti patika sportot … Man patika mini handbols un tautas bumba … Man patika, ka mēs vinnējām dažās spēlēs … Man ļoti patika sporta diena, iesākums ar lūgšanu … Patika mūsu komandas saliedētība un tas, ka stafetēs ieguvām 1. vietu … un , protams, ūdens atrakciju parks!!! … Īpaši jautri mums bija par to, ka stafetēs 10 cilvēku vietā izskrēja 11 – zaudējām kādu punktu, bet ieguvām uzjautrinošu brīdi … Manuprāt, vislielākais ieguvums – mūsu svētdienskolas bērnu saliedēšana, jo mums izdevās “Viens par visiem, visi par vienu!” … Mēs redzējām, ka viņi patiešām var būt viena saliedēta komanda, kas ļoti cīnās un atbalsta viens otru. Lielākā daļa no mūsu 15 bērniem (8) bija no pilsētas, kam vecāki neapmeklē dievkalpojumus … un šie bērni arī bija sajūsmā!”


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.