Svētīgi darbīgā nedēļa ar ASV draugiem

Aizvadīta bagātīga, svētīga un darbīga nedēļa, kad no 9.-12. oktobrim Priekules novadā kalpoja draugi no Amerikas, no mūsu sadraudzības draudzes misijas laukā – Makgregora baptistu draudzes Floridā, ASV – 7 cilvēku sastāvā, īpašu laiku pavadot tieši Kalētos, kur ir Priekules baptistu draudzes ārmisijas vieta.

ASV draugi apmeklēja Siguldu un izbaudīja skaisto Latvijas rudeni. Bildes – ŠEIT.


Misijas un sadraudzības pasākumi kopā ar ASV draugiem Priekulē & Kalētos:

PRIEKULĒ: Māmiņskolas brokastis ar ASV māsām – sarunas, dziesmas, tikmēr ar bērniem spēlējās Kortnija un Semija. Bildes – ŠEIT.


KALĒTOS: Tikšanās ar audžumammām un bērniem – sarunas par dzīvi, tikmēr mācītājs Dens Allens ar komandu nodarbojās ar bērniem. Bildes – ŠEIT.
Sadraudzības vakars pie viesmīlīgās namamātes Nomalēs ar ASV draugiem visām paaudzēm – sarunas, dziesmas, ļoti gardas vakariņas, liecības. Bildes – ŠEIT.
KALĒTOS: Ekskursija un sadraudzības vakars ar ASV draugiem Kalētu Tautas namā. Rudenīgi skaistais Kalētu Priediena dabas parks. Sēnes parkā. Kā arī sadraudzība ar kalētniekiem – iepazīšanās, stāsti par Floridu, kūkas un pankūkas, sirsnīgi pavadīts laiks. Bildes – ŠEIT.
PRIEKULĒ: Pusaudžu & jauniešu vakari ar ASV draugiem – spēles, sarunas, liecības, dziesmas. Bildes – ŠEIT.


PRIEKULĒ: Sieviešu rīts ar ASV māsām – brokastis, sarunas, Blanšas Allenas uzruna par sieviešu kalpošanu, dziesmas, rokdarbošanās labdarības tirdziņam. Bērni tikmēr darbojās ar Semiju un Kortniju. Bildes – ŠEIT.
Vīru sadraudzības ekskursija uz Liepāju, Jūrmalciemu. Brīnumgarda zupa svaigā jūrmalas gaisā. Bildes – ŠEIT.


KALĒTOS: Pāru vakars ar Stīvu & Beverliju – romantiska, atbrīvota gaisotne, mūzika, uzkodas, vērtīga lekcija pāriem. Bildes – ŠEIT.


KALĒTOS: Jauniešu vakars ar ASV draugiem un priekulniekiem – iepazīšanās, spēles, sarunas. Bildes – ŠEIT.


PRIEKULĒ: Dievkalpojums un svētdienskola ar ASV draugiem Priekulē. Dena īpašais uzaicinājums iegūt attiecības ar Kristu un nodoties kalpošanai. Bildes – ŠEIT.
KALĒTOS: Dievkalpojums ar ASV draugiem – liecības, mācītāja Dena Allena svētruna, izaicinājums uz jaunām attiecībām ar Jēzu Kristu. Pēc dievkalpojuma – sadraudzība, sarunas pie tējas, kafijas un uzkodām. Bildes – ŠEIT.
Atvadīšanās no ASV draugiem – dalīšanās iespaidos, nedēļas piedzīvojumos, atklāsmēs, kā Dievs ir darbojies un turpina darboties Priekules novadā. Iedvesmas stāsti nākamajiem misionāriem no Priekules. Aizlūgums par draugu mājupceļu uz ASV, Fortmaijersu. Bildes – ŠEIT.Bija arī laulāto pāru vakars kristīgajiem pāriem Priekulē, kur Dens un Blanša dalījās savas 42 gadu ilgās laulības noslēpumos.

Attēlā: 1.rindā no kreisās: Kortnija Glika (Courtney Glick), Samanta Kohrana (Samantha Cochran), Blanša Allena (Blanche Allen). 2.rindā no kreisās: Beverlija Česnata (Beverly Chesnut), Stīvs Česnats (Steve Chesnut), Tims Kohrans (Tim Cochran), mācītājs Dens Allens (Dan Allen).

Nākamā misijas komanda no šīs draudzes Priekulē ieradīsies nākamā gada jūlijā.

Makgregora baptistu draudze ir Priekules baptistu draudzes partnerdraudze misijā. Šī draudze atrodas Fortmaijersas pilsētā, Floridas štata DR krastā, ko apskalo Meksikas līča straumes. Draudze dibināta 1958. gadā, un tajā pašlaik ir ~ 4000 locekļu un kalpo 14 pastorālie vadītāji, kuri vada dažādas kalpošanas jomas. Draudzes misija ir palīdzēt cilvēkiem kļūt radikāliem Kristus sekotājiem. Tā ir Lielā uzdevuma draudze, kas iesaistās misijas darbā visā pasaulē (misionāriem dodoties uz Ungāriju, Bulgāriju, Gvatemalu, Latviju u.c.)


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.