Novada skolu jaunatnes diena Kalētos

30. maijā sadraudzībā ar Kalētu skolas skolotājiem kalpojām novada skolu jaunatnes dienā Kalētos, kur piedalījās Kalētu, Gramzdas, Virgas un Krotes pamatskolas, Priekules vidusskolas, Purmsātu speciālās internātpamatskolas, Priekules mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kopā apmēram 500 bērnu). Skolu bērniem un jauniešiem pēc koncerta Kalētu Priedienā bija nodrošinātas iespējas jautri pavadīt laiku: bija iespēja vizināties ar poniju un zirgu pajūgu, kā arī piedalīties darbnīcās pie skolas, bērnudārza un pārvaldes ēkas – bija velokarti, teniss, futbols, dambrete, piepūšamās atrakcijas, mākslas darbnīcas, veselīga uztura darbnīca, mīklu minēšana un neatliekamās palīdzības darbnīca. Skolu bērni un jaunieši dienu pavadīja smieklos, jautrībā un svaigā gaisā. Esam ļoti iepriecināti par lielisko sadarbību ar Kalētu skolas direktori un skolotājiem, savukārt bērni bija ļoti iepriecināti, ka tieši viņu pagastā ir noorganizēti šādi svētki un bezmaksas atrakcijas. Arī pašiem organizatoriem bija ne mazums piedzīvojumu, kaut vai piemēram, izpērkot pilnīgi visu Priekules veikalos pieejamo popkornu tā, ka jādodas tā medībās uz Liepāju u.c. No draudzes piedalījās jaunieši, kā arī draugi no Kalētiem un Liepājas, kas kalpoja pie atrakcijām, popkorna automāta un svētku aprīkojuma komplekta „Svētki tavā pilSĒTĀ”, ko Priekules baptistu draudzei nodrošināja Latvijas Baptistu draudžu savienība un Baltijas pastorālais institūts (liels paldies tehniskajam darbiniekam no BPI Andrim Regaisam).

Vairāk par pasākumu arī šeit.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.