Pielūgsmes koncerts, 06.09.2014.

Iesākot jaunā mācību gada jauniešu tikšanās reizes kā tradīcija ir Pielūgsmes vakars, kas arī šogad siltā 6. septembra vakarā pulcēja jauniešus un citus sirdī jaunos Priekules baptistu baznīcā. Uzrunu teica Mārcis Zīverts, svētrunu – Kārlis Baštiks. Mūzikas grupa – Miķeļa Maža apvienotā pielūgsmes grupa no Āgenskalna baptistu draudzes. Kā uzsvēra pielūgsmes grupa, šis pasākums, šis vakars, šis koncerts nav nekādā veidā par un ap šo mūzikas grupu, kā tas ir ierasts citos pasaulīgos koncertos. Šis koncerts ir pielūgsmes koncerts, kura centrā ir Kristus, kuru mēs slavējam un pielūdzam. Pielūgsmes vakarā skanēja jauniešu liecības, Vārds, tika parādīta uzrunājoša drāma par atbrīvošanu no važām, ko paveic KRISTUS.

Pielūgsmes vakara audioieraksts: šeit.

Bildes no vakara ŠEIT.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.