Misija Ķūļciemā kopā ar Mērsraga jauniešiem

No 29.jūlija līdz 2.augustam Ķūļciemā, Talsu novadā, notika Misijas dienas, kurā piedalījās komanda no Priekules baptistu draudzes kopā ar draugiem no Kalētiem, kā arī Mērsraga baptistu draudzes jaunieši un draudzes priekšnieks.

Misija – tas ir amerikāniski? Nē, tas ir bībeliski. Jo Jēzus sūtīja savus mācekļus misijā. Tas ir ļoti labi, ja kāds atrod Dieva aicinājumu un “saslimst” ar misiju, jo kristietim Dievs jau to ir paredzējis – visu mūžu būt misijā, lai kurā vietā arī atrastos, pirmkārt, gan pašam esot par Jēzus mācekli, gan darot citus par Jēzus mācekļiem (Mateja 28:18-20).

Misijā Ķūļciemā notika malkas talka, zāles pļaušana, sarunas, bija pirts ar liecībām. Bija arī svētku komplekts no LBDS ar piepūšamajām atrakcijām, velokartiem, popkornu un citām aktivitātēm, kur jaunieši kalpoja vietējiem iedzīvotājiem.

Paši jaunieši piedzīvoja Dievu, sadraudzējās, risināja problēmas ar tehniku, sešos no rīta smērēja maizītes. Bija arī svētbrīdis, kur sludināja Mērsraga draudzes priekšnieks Jānis Bulis, jaunieši sniedza savas liecības, pielūgsmi vadīja Jānis Uplejs. Šo misiju dienu laikā Priekules un Kalētu jaunieši īpaši piedzīvoja Dievu, kādi ir tikuši uzrunāti un nu gatavojas kristībām.

Bildes skatiet šeit.


Comments are closed.