Valters un Kārlis dodas kalpošanas misijā

28. augusta svētdiena Priekules draudzei bija īpaša. Visbiežāk mēs priecājamies, kad kaut ko saņemam. Prieku sagādā dāvanas, pārsteigumi, cilvēki, kuri ierodas ciemos. Taču vēl var priecāties tad, kad kaut ko vērtīgu var dot citiem.

Kārlis Kleinhofs-Prūsis Priekules baptistu draudzē pavadīja vienu gadu. Tas bija kā kalpošanas prakses laiks. Tagad Kārlis dodas tālāk uz Roju, kur kopā ar komandu veidos jaunu draudzi.
Valters Siksna ir mūsu jaunietis, kurš izaudzis tepat Priekulē. Taču tagad arī viņš dodas kalpošanas praksē uz Rīgu, kur kalpos Rīgas Semināra baptistu draudzē un iesaistīsies jaunu draudžu dibināšanā.

Puiši saņēma simboliskas dāvanas. Kārlis saņēma īstu kompasu. Kā simbols turēties uz “īstā kursa” un ja nu arī kādreiz nākas būt jūrā, lai var atrast ceļu uz mājām. Valters saņēma petrolejas lampiņu. Lai gaisma rāda ceļu tālāk. Ja nodziest gaisma, lai var atrast īsto ceļu uz mājām.

Paldies, vīri, par kalpošanu Priekulē un Dieva svētītus ceļus tālāk, pavairojot Kristus draudzi Latvijā un pasaulē! Vienmēr esiet gaidīti Priekulē!

Bildes šeit.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.