Adventa labdarības tirdziņš 2013

Svētku sezonu Priekulē aizsākām 30. novembrī ar mūsu draudzes organizēto labdarības tirdziņu, kurā ikviens varēja atrast sev un mājai ko tīkamu, skaistu un noderīgu (apsveikumu kartiņas, adījumi, rotas, trauki u.c.). Pirmo reizi kā draudze bijām izgājuši ārpus draudzes robežām un šādu tirdziņu noturējām pilsētas centrā – kultūras namā. Pirmsadventa laikā tirdziņā īpašu piekrišanu, protams, guva Adventa vainagi, ko bija darinājušas draudzes māmiņas un vecmāmiņas. Tirdziņā darbojās arī labdarības kafejnīca, kur apmeklētāji, skanot Ziemassvētku mūzikai, ieturējās, iedzēra kafiju, parunājās, savukārt jaunākā paaudze svētdienskolotāju un draudzes jauniešu vadībā tikmēr aizrautīgi darbojās bērnu radošajās darbnīcās. Visas tirdziņam darinātās lietas un kafejnīcā piedāvātos gardumus saziedoja draudzes cilvēki un mūsu draugi. Necerēti liela atsaucība bija arī no citiem priekulniekiem, ko iepriekš nepazinām, – gan rokdarbniekiem, kas tirdziņam ziedoja pašadītas zeķes un tamborējumus, gan citiem, kas piedalījās, piemēram, ziedojot vairākas kastes ar āboliem.

Apmeklētājiem iegādājoties mājai noderīgas lietas, ieturoties kafejnīcā un vēl papildus ziedojot, kopumā šogad tika savākti 586,30 Ls. Slava un pateicība Dievam par tirdziņā savāktajiem līdzekļiem! Dievs dod vairāk, nekā cerējām. Paldies par lielo atsaucību rīkotājiem, palīgiem, atbalstītājiem, ziedotājiem un katram apmeklētājam! Esam pateicīgi Dievam, ka Viņš atvēra cilvēku sirdis Priekulē gan kalpošanai tirdziņā, gan laika un līdzekļu ziedošanai.

Sadarbībā ar novada sociālajiem dienestiem tiek lemts par to, kurām mazturīgām daudzbērnu ģimenēm Priekules novadā finansiāla palīdzība un iepriecinājums ir visvairāk nepieciešams.

Katru gadu tiek ziedots kam citam. Iepriekš tika vākti ziedojumi, lai daļēji segtu lidmašīnas biļetes izmaksas latvietēm Bolīvijā, kuras kalpo Bolīvijā vietējiem iedzīvotājiem un nekad nebija bijušas Latvijā.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.