Kora 137. gadasvētki

Mūsu draudzes kora 137.gadasvētkus nosvinējām 19.jūnijā kopā ar dziedošo Stengrēvicu ģimeni – Helviju, Laini un Agnesi. Stengrēvicu ģimeni iepazinām un uzrunājām pēc viņu uzstāšanās šā gada LBDS kongresā, un viņi laipni atsaucās mūsu uzaicinājumam kuplināt draudzes kora gadasvētkus. Ciemos bija ieradušies arī sveicēji – no Paplakas draudzes u.c.


Comments are closed.