Vasaras Bībeles skola 2015 “Ķēniņvalsts klints”

Vasaras Bībeles skola bērniem, kas ilga no 8.-11.jūlijam, ir noslēgusies ar smiekliem, jautrību, jauniem draugiem un skaistiem piedzīvojumiem! Bībeles skolu baptistu draudze Priekulē organizē jau sesto vasaru. Pasākuma norisē iesaistījās daudz brīvprātīgo – jaunieši, skolotāji, citi kalpotāji. Katru gadu skolai ir cita tēma, iepriekš ir bijušas tēmas par kovbojiem, indiāņiem, Austrāliju, Meksiku un Ņujorku. Šogad tās bija četras pārsteigumiem bagātas dienas par tēmu „Ķēniņvalsts klints”, kas ietvēra izglītojošas aktivitātes par to, kas cilvēku dara stipru, Bībeles stāstu ceļojumu, radošas darbnīcas, izzinošus eksperimentus, našķu gatavošanu, dziesmu dziedāšanu un sporta aktivitātes. Īpašs viesis šī gada pasākumā bija ķēniņš un ķēniņiene, kas uzraudzīja savu karalisko galmu – atnākušos bērnus, no to vidus katru dienu tika iecelti arī savi bruņinieki un galma dāmas, kas palīdzēja ķēniņam un ķēniņienei viņu karaliskajās gaitās.

Bībeles skolas eksperimentu tornī notika neparasti eksperimenti, – tika peldināti apelsīni, viena uz otra liktas 10 naglas (uzmini nu, kā to var izdarīt?) u.c. Eksperimentus bērni vēroja ļoti ieinteresēti, uzdodot daudz jautājumu un izsakot savus secinājumus.

Katru dienu notika sporta aktivitātes, kur bērni varēja izskrieties, sacensties komandu stafetēs, kā arī mācīties gan uzvarēt, gan zaudēt. Nodarbību beigās bērni devās mājup ar misijas uzdevumu – izdarīt kādu labu darbiņu ģimenē.

Noslēguma dienā uz ģimeņu pēcpusdienu tika aicināti arī bērnu vecāki. Bērni sniedza priekšnesumus, un vecāki varēja vairāk uzzināt par Bībeles skolā piedzīvoto. Šo pasākumu īpašu padarīja noslēguma pārsteigums – piepūšamās atrakcijas lielākiem un mazākiem bērniem. Ģimeņu pēcpusdienā bērni varēja arī izbraukt ar velokartu, kā arī kopā ar vecākiem baudīt uzkodas un popkornu. Vairākas stundas aizritēja smieklos un sarunās.

Kopā piedalījās vairāk kā piecdesmit bērnu. Paldies Dievam par kuplo bērnu pulciņu, skolotājiem un citiem kalpotājiem, kā arī sauli, mākoņiem un pavisam nelielo lietu (kas nepavisam nekavēja baudīt Bībeles skolas piedzīvojumus)! Paldies Priekules novada pašvaldībai, kas projekta „Paplašini robežas” ietvaros atbalstīja šīs aktivitātes!

Bildes skatiet šeit.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.