2.Koru festivāls Priekule 2009

Augsta līmeņa mūzika un sirsnīga gaisotne no 2009. gada 7.-9. augustam valdīja Priekules daudzfunkcionālajā hallē, kur notika 2. Latvijas Baptistu draudžu savienības Muzikālās kalpošanas apvienības izauklētais koru festivāls „Priekule-2009” ar moto „Saisti mūs ciešāk”.

Šis ir jau otrais koru festivāls Priekulē. Kā stāstīja toreizējais Priekules baptistu sludinātājs Pēteris Tervits: “Baptisti laikam ir vienīgā konfesija, kurai ir savi Dziesmu svētki. Kad sanākam kopā, tad dziedam sev tuvākās un mīļākās dziesmas. Un šādos brīžos radās doma, ka baptistu koriem vajadzētu turpināt tradīciju, dziedot arī klasiķu skaņdarbus. Koru festivāls ir piemērots veids, kā to darīt. Tad nu mēs sanākam, lai dziedātu Dievam par godu un sev par prieku,” sacīja P. Tervits. Viņš arī norādīja, ka šo festivālu nevajadzētu uzskatīt par baptistu pasākumu – tas ir festivāls, ko baptisti organizē. Jo svētkos piedalījās gan luterāņu kori, gan citu novadu kori, kam nav saistību ne ar vienu konfesiju. Kopumā 2009. gadā festivāls pulcēja ap 500 dziedātāju.

Sestdienā muzicēja trīspadsmit kori, kuru repertuārā bija plaši pārstāvēti latviešu komponistu darbi, kā arī dziesmas no klasiskās mūzikas klāsta.

Ē.Ešenvalda autorkoncerts Koru festivāla ietvaros savu autorkoncertu sestdienā rīkoja priekulnieks komponists Ēriks Ešenvalds. Ar īpašu programmu, veidotu no Ē. Ešenvalda daiļrades, uzstājās valsts akadēmiskais koris “Latvija” diriģenta Māra Sirmā vadībā. Uz skatuves kāpa Priekules novada koru kolektīvi, solistes Kristīne Gailīte, Ieva Inne un Sallija Taučus, kā arī Ē.Ešenvalda māsa Anna un meitas Elizabete un Emīlija. Bez šaubām, kora mūzikas cienītāji, kuru šajā koncertā bija ap 1200, piedzīvoja lieliskus mirkļus, kad Ē. Ešenvalda mūziku atskaņoja viens no pasaules labākajiem koriem VAK “Latvija” maestro Māra Sirmā vadībā. Kāds no Zviedrijas viesiem teica, ka šis ir bijis labākais koncerts viņa mūžā.

Festivāla noslēgums bija svētdienas dievkalpojums ar aptuveni trīs simti dziedātāju liela kopkora piedalīšanos. Dievkalpojuma laikā dalībniekus sveicināja Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska, uzrunu sacīja Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Priekules draudzes mācītājs Hanss Jensons. Ar svētrunu sapulcējušos uzrunāja Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis.

Bija atsevišķs lūgšanu vakars, zvanu un gospeļmūzikas koncerts, jauniešu koncerts ar grupas Into One un Lības Ēces piedalīšanos.

Koru festivāla ietvaros Liepājas baptistu Pāvila baznīcā notika arī LBDS kongress.

Vairāk lasiet arī Amerikas Latviešu Baptistu apvienības izdevumā “Kristīgā balss” 1.daļa šeit.un turpinājums šeit.

This post is tagged: , , , ,


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.