Sporta, drāmas, mūzikas dienas ar ASV draugiem

Šogad ASV draugu misijas nedēļas ietvaros kopā ar draugiem amerikāņiem bija noorganizētas sporta, mūzikas, drāmas dienas pusaudžiem un jauniešiem, kas ilga trīs dienas no 6.- 8. augustam un kur ASV draugi vadīja nometnes novirzienus.

Drāma. Džodija kopā ar lielo Bilu vadīja drāmas nodarbības, kurās jaunieši kopā analizēja situācijas no filmas “Courageous”, jaunieši izspēlēja dažādus dialogus un analizēja pašu uzstāšanos, vērtējot, kas ir svarīgi drāmas elementi – sejas izteiksme, ķermeņa pozīcija attiecībā pret skatītājiem, mūzika, kustības, tērps, drāmas vēstījums u.c. Kopā ar amerikāņiem tika uzvesta drāma bez vārdiem par atbrīvošanu no važām, ko var veikt tikai Kristus. Kulminācijas moments bija draugu koncertā kultūras namā, kad jaunieši izrādīja sagatavoto drāmu skatītājiem. Priekšnesums bija spēcīgs, dalībnieki to uz skatuves izdzīvoja, nesot vēsti par atbrīvošanu, neatstājot skatītājus vienaldzīgus. Bildes no drāmas šeit.

Mūzika. Diāna no ASV kopā ar pianistu Deividu vadīja mūzikas nodarbības, kurās jaunieši dziedāja pielūgsmes un citas populāras dziesmas, kā arī mācījās pareizi dziedāt un kontrolēt balsi. Arī mūzikas nodarbību kulminācijas moments bija draugu koncertā kultūras namā, kad jaunieši uzstājās ar vairākām nometnes laikā sagatavotām dziesmām. Piedalījās arī Agate ar vijoli un Sems no Amerikas ar ģitāru, kas kuplināja koncertu.

Sports. Džefs kopā ar Polu un Alanu no ASV vadīja sporta nodarbības, kuras netraucēja ne saule, ne karstais laiks. Jaunieši, nometuši kreklus, spēlēja basketbolu, mācījās spēles taktiku – uzbrukumu un aizsardzību, mācījās spēlēt golfu un vēl daudz ko citu.

Nometnes noslēguma dienā jaunieši atpūtās, spēlēja volejbolu, spēlēja spēli ar baloniem, pildītiem ar ūdeni u.c.

Pāri visam draugi no ASV neslēpa patieso iemeslu, kāpēc ir atbraukuši uz Latviju – lai pastāstītu jauniešiem par Jēzu Kristu. Jauniešu dienās kopā piedalījās 25 jaunieši un pusaudži, pasākumi ilga trīs dienas un iesākās un noslēdzās vienkopus, kad ASV draugi līdzdalīja savus dzīves stāstus un izteica jauniešiem aicinājumu iegūt personiskas attiecības ar Kristu. Starp jauniešiem un amerikāņiem izveidojās draudzīgas attiecības, mēs ticam, ka jaunieši tika iedrošināti, ka Dievs pieskārās viņu sirdīm un tās nekad neatlaidīs. Ļoti vērtīgi ir arī tas, ka visiem izveidojās personīgas attiecības un daudzi turpina sarakstīties sociālajos tīklos, kā arī aizlūdz viens par otru.

Liels paldies Valteram, kā arī īpašs paldies Agatei no Aizputes par nometnes organizēšanu!

Bildes no sporta, mūzikas, drāmas nodarbībām UZKLIKŠĶINIET ŠEIT ZEMĀK:


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.