Vasaras Bībeles skola 2014

Jau piekto gadu Priekulē notika baptistu draudzes organizētā bērnu dienas nometne Vasaras Bībeles skola. Nometne ilga četras dienas no 5.-8. augustam un šogad pulcēja vairāk nekā septiņdesmit bērnu no Priekules un apkārtnes. Vasaras Bībeles skolas nosaukums šogad bija „Piedzīvojumi Ņujorkā”, un nometnē bija gan dzeltenais Ņujorkas taksometrs, gan ūdens taksometrs, gan debesskrāpji. Nometni šogad īpašu un tēmai atbilstošu padarīja arī fakts, ka tajā piedalījās draugi no ASV, Makgregora draudzes deviņu cilvēku sastāvā, kas nometnē ienesa starptautisku noskaņu, kopā ar bērniem kustību pavadībā dziedot dziesmas gan latviešu, gan angļu valodā, darinot rokdarbus, izrādot leļļu izrādi, kā arī stāstot Bībeles stāstus. Vēl bērni skatījās īsfilmas, spēlēja dažādas spēles, kā arī gatavoja našķus. Kopīgajā ikrīta sapulcē asamblejā ar bērniem darbojās arī mūsu Ņujorkas tūristi Ieva un Estella, kas Ņujorkā meklēja apskates objektus, iepazinās arī Ņujorkas pilsētas piecām daļām, uzdeva dažādus jautājumus un mācīja nometnes noteikumus.

Nometni noslēdza sadraudzības pasākums, kurā bērni kopā ar vecākiem dziedāja bērnu sagatavotās dziesmas, kā arī baudīja skaisto laiku ārā sarunās ar nometnes darbiniekiem un draugiem no ASV. Paldies lieliskajai nometnes skolotāju, audzinātāju, palīgu, tulku un citu čaklo kalpotāju komandai! Paldies Dievam, Kas ļāva notikt tik lieliskai un piedzīvojumu bagātai nometnei!


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.