Viesi no ASV ar mūziku kalpo Dievam un cilvēkiem

2013. gadā no 19. līdz 23. septembrim Priekules baptistu draudzē viesojās ciemiņi no Fortmaiersas pilsētas (Fort Myers) Makgregora baptistu draudzes (ASV, Floridas štats), 16 cilvēku sastāvā ar mērķi kalpot Dievam un cilvēkiem Priekulē un novadā, dibināt draudzības saites ar Priekules baptistu draudzi un mudināt draudzi aktīvi iesaistīties Jēzus augstās pavēles pildīšanā (Mat. 28:18–20): “Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.”
Ceturtdienā – pirmajā vizītes dienā – viesi apmeklēja Purmsātu speciālo internātpamatskolu, Gramzdas pamatskolu un Priekules vidusskolu, kur skolēniem un skolotājiem sniedza slavēšanas koncertu. Koncerta ietvaros viesi rādīja arī nelielu leļļu izrādi, kas attēloja Bībeles stāstu par Jonu un viņa ceļojumu uz Ninivi, sniedza savas personiskās liecības par Dieva žēlastību un pestīšanu, kā arī viesu mācītājs Dens Allens teica uzrunu. Vakarā viesi bija aicināti uz Priekules kultūras namu, kur notika ikgadējais rudens pasākums „Rudens veltes mūsu galdam” ar kulināro gardumu izstādi un degustāciju, ko bija sarūpējušas biedrības „Zilais lakatiņš” dalībnieces. Viesi labprāt testēja ziemas krājumus burciņās un citus virtuves gardumus, mēģinot uzminēt sastāvdaļas. Biedrība „Zilais lakatiņš” viesus priecēja arī ar savām dziesmām un senioru dejām.
Piektdienā ciemiņi apmeklēja radošās apvienības „Saspraude” darbu izstādi Zviedru vārtos, kā arī apskatīja Priekules evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcu, tajā nodziedāja dziesmu „Ak, lielais Dievs” un uzkāpa baznīcas zvanu tornī. Vakarpusē notika sadraudzības vakars pusaudžiem un jauniešiem kopā ar viesiem no ASV.
Sestdienas rītā bija noorganizētas atsevišķas brokastis draudzes vīriem un sievām kopā ar viesiem, kurās viesi dalījās savos laimīgas ģimenes noslēpumos. Vakarā notika koncerts dvēselei, kas pārspēja visas cerības – klātesošos uzrunāja viesu patiesās un skaidrās liecības par Dieva darbiem viņu dzīvēs un līdz sirds dziļumiem izjustās dziesmas, liekot pievienoties divvalodīgā, patiesā Dieva pielūgsmē un slavēšanā.
Svētdienā notika svētku dievkalpojums ar Latvijas Baptistu Draudžu Savienības bīskapa Pētera Sproģa uzrunu, ASV Makgregora baptistu draudzes mūziķu dziedātajām dziesmām un viņu mācītāja Dena Allena svētrunu, kurā viņš klātesošo uzrunāja ar jautājumu, kāds ir tavas dzīves augstākais mērķis, un aicināja satvert mirkli, par savu dzīves moto izvēloties apustuļa Pāvila dzīves moto: būt kā Kristum, līdzināties Viņam.
Pēcpusdienā plkst.16.00 notika draudzes 147. gadsvētku dievkalpojums, kuru kuplināja viesmūziķu grupa “Kreščendo” no Liepājas. Svētrunu sacīja Liepājas Pāvila baptistu draudzes jauniešu vadītājs, evaņģēlists Toms Bermaks, kurš klātesošos uzrunāja ar aicinājumu būvēt garīgos tiltus. Dievkalpojumu noslēdza sadraudzības pasākumus ar cienastiem un draudzes pateicības vārdiem mācītājam ar ģimeni, draudzes nozaru pašreizējiem un bijušajiem vadītājiem un ASV viesiem.
Pirmdienas rītā daļa no ASV māsām kuplināja māmiņu tikšanos un dalījās informācijā par savas draudzes kalpošanas nozarēm u.c., kamēr cita viesu komanda nodarbojās ar atnākušajiem bērniem. Pēc pasākuma viesi devās ekskursijā uz Liepāju, kur apskatīja Sv. Trīsvienības baznīcu, Sv. Nikolaja Jūras katedrāli, Karostu, Rožu laukumu u.c. Viesi devās arī pie Baltijas jūras, kur, kā izrādījās, tajā laikā sākās vētra, tāpēc viesiem došanās pie Baltijas jūras izrādījās neaizmirstams piedzīvojums – pelēka jūra, lieli viļņi, stiprs, auksts vējš, pa gaisu gāja smilšu vērpetes, – taču tas neatturēja vienu no ASV viesiem, Polu, ugunsdzēsēju pēc profesijas, novilkt apavus un iekāpt aukstajā ūdenī, lai uz mājām, kas atrodas tropiskajā Floridas štatā un ko apskalo siltās Meksikas līča straumes, paņemtu atmiņas par auksto un vējaino Baltijas jūru. Pirmdienas vakarā baznīcā notika saviļņojošas atvadas no viesiem ar novēlējumiem, mazām dāvaniņām, dalīšanos atklāsmēs par kopā pavadīto laiku.
Otrdienas rītā viesi devās uz Rīgu, kur vēl apskatīja dažas ievērojamākās vietas – Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Vecrīgu, lai jau pēc dažām stundām dotos mājupceļā uz Fortmaiersu, ASV.

Gan draudze, kas uzņēma viesus, gan paši viesi secināja, ka, neskatoties uz valodu barjerām, kultūras atšķirībām, visi esam brāļi un māsas Kristū, kam kopējs mērķis – kalpot Dievam un vest cilvēkus pie Kristus. Viesi atzinās, ka daļa no sirds vienmēr paliks Priekulē ar tās ļaudīm un ka noteikti pie mums atgriezīsies vēl kādreiz.

  • Viesu kontakti 1.daļa
  • Viesu kontakti 2.daļa
  • Viesu kontakti 3.daļa
  • Viesu kontakti 4.daļa

  • Comments are closed.