Svētdienskolotāju seminārs-konference Priekulē

10. martā Priekules baptistu baznīcā notika svētdienskolotāju seminārs-konference “Ejot uz mērķi bērnu kalpošanā”. Nozīmīgs pārsteigums bija lielā atsaucība no skolotājiem – apmēram 60 skolotāju bija no Aizputes, Grobiņas, Liepājas Nācaretes un Liepājas Pāvila draudzes, no Mērsraga – Ķūļciema, Paplakas, Pāvilostas, Priekules, Rendas, Rīgas Āgenskalna un Rīgas Golgātas draudzes, kā arī no Kazdangas, Otaņķiem, Sakas, Skrundas un Vaiņodes.

Semināram iesākoties, mūs uzrunāja Liepājas Ciānas baptistu draudzes sludinātāja palīgs Mārtiņš Anševics, aicinot pārdomāt, ka vārdā “svētdienskolotājs” ir lielas atšķirības starp nosaukumu un praktisku pielietojumu, proti, svētdienskolotājs nav tikai skolotājs un nemāca tikai svētdienās. Svētdienskolotājs ir arī draugs un uzticības persona. Tāds viņš ir arī ārpus svētdienas dienas. Kā piemēru M. Anšvics minēja kādu desmitgadīgu nepaklausīgu svētdienskolnieku, kurš kļuva par centīgu un paklausīgu draugu svētdienskolā pēc vienas reizes, kad abi bija pavadījuši pēcpusdienu kopā, runājoties, spēlējot spēles, un iniciators tam visam bija šis nepaklausīgais puika. Viņš meklēja sev draugu un atrada to, aizejot ciemos. Arī Jēzus Kristus mūs ir saucis par Saviem draugiem. (Jāņa 15:15)

Atšķirībā no citiem skolotāju semināriem, šī bija reize, kad vairāku svētdienskolu vadītāji stāstīja par savu pieredzi, kalpojot bērniem. Mēs dzirdējām vētdienskolas vadītājas Almas Nārvilas praktiskus piemērus un stāstus par to, kā iet Vaiņodes svētdienskolā – par piedzīvotajiem atmodas laikiem un lielo bērnu skaitu, par to, kā lielais skaits sarūk un ir jāpaliek uzticīgiem, strādājot ar mazumu, kuru Dievs svētī. No šī mazuma tiek izraudzīti jauni palīgi svētdienskolas darbā. Paplakas un Vaiņodes draudžu sludinātājs Ainārs Purmalis mūs pārsteidza ar brīnumaino pieredzi, iesākot kalpošanas darbu Paplakā. Kādā ģimenē Mūžībā aizgāja deviņus mēnešu jauns bērniņš, un sludinātājs A. Purmalis viņu izvadīja. Kapos bija ļoti daudz cilvēku, arī bērnu. Tur radās cerība, aicinot šos cilvēkus tā
dzīvot, lai satiktos Debesu Valstībā. Un tas var iesākties, kopīgi apmeklējot baznīcu, lai tur iegūtu šo ticību un cerību. No nekā, no sāpēm un pārdzīvojuma Dievs var radīt Sev godu, un tas arī notika.

Klausījāmies un priecājāmies par darba iesākšanos Otaņķos, kur Sandra Vadone ar savu ģimeni kalpo jau vairākus gadus. Atkal bija brīnišķīgs piemērs par to, ka visa lielā darba iesākums var sākties ar maziem bērniem. Uzrunājot viņus, var uzrunāt vecākus, un Dievs to visu grib darīt caur mums. Vai tu atsauksies šim izaicinājumam? Dzirdējām kā Priekules svētdienskolā notiek darbs ar bērniem un pusaudžiem, kā arī nesen atsācies darbs ar jauniešiem. Tas viss ir to drosmīgo skolotāju dēļ, kuri ir gatavi atsaukties šim aicinājumam. Tiek domāts, kā vasaru padarīt aizraujošāku pusaudžiem, iesaistot viņus kalpošanas misijā, arī pārgājienos un ekspedīcijās kopā tēviem un dēliem. Dzirdējām arī par Vasaras Bībeles skolas nozīmīgo ieguldījumu, kuru rezultātā tiek uzrunāti bērni un viņu vecāki.

Kopā piedalījāmies radošajās darbnīcās, kuras sagatavoja Zenta Svara, Priekules mūzikas skolotāja, un Alma Nārvila Vaiņodes svētdienskolas vadītāja. Noslēgumā mēs dalījāmies trīs grupās, lai pārrunātu veiksmes un neveiksmes darba pieredzē katrā vecuma grupā. BPI Timoteja skolas vadītāja Estere Roze stāstīja par Timoteja skolu. Sekoja informācija par 1. maijā Bērnu dziesmu dienā Rīgā, Pestīšanas tempļa draudzes namā. Īpašs paldies Dievam par bērniem un pieaugšajiem, kas iepriecināja skolotājus ar muzikāliem priekšnesumiem un ļoti gardām pusdienām. Lūgsim, lai Dievs dod gudrību, kā aicināt vīriešus atbildīgajā darbā ar bērniem. Es nekad neesmu par to kaunējies – tas ir glābšanas darbs Mūžībai. Kristum tas bija ļoti svarīgs. Arī man tas ir ļoti svarīgs.

Mārcis Zīverts, Priekules baptistu draudzes sludinātājs.


Comments are closed.