20.08.2023. dievkalpojums

20.08.2023. dievkalpojums

Sludina: Gabriēls Zīverts.


Comments are closed.