Draudzes 154. gadasvētki

“Ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā.Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm; saviem mīļajiem Viņš to bagāti dod miegā.” /Psalmi 127:1-2/

Svētdien nosvinējām draudzes 154.gadasvētkus! Esam pateicīgi Dievam par Viņa darbu mūsu pilsētā un par iespēju būt daļai no tā. Paldies par daudzajiem sveicieniem! Kristus ceļ Savu draudzi arī Priekulē! Bildes šeit.


Comments are closed.