JAUNIEŠU sezonas atklāšana

Septembris ir klāt un šogad tas ir atnācis ar priecīgām ziņām. Mums ir daudz superīgu jaunumu, kurus līdz ar mums varēsi piedzīvot arī Tu!

Ilgāku laiku esam klusējuši, tāpēc nu ir laiks atsākt. Ja Tu esi jaunietis vecumā no 14 līdz 19 gadiem, tad šis ir tieši priekš Tevis!

Jau šo piektdien, pulksten 19:00, Priekules baptistu draudzē svinēsim PBD JAUNIEŠU sezonas atklāšanu. Par to, kas tur būs un ko darīsim, daudz neteiksim. Tikai to, ka būs dzīvā mūzika un burgernīca, tāpēc, lai uzzinātu vairāk – nāc un piedzīvo pats!

Tiekamies?


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.