Nedēļa ar Labo Vēsti


Nedēļa ar Labo Vēsti – Lieldienu nedēļā! No 10.-17.aprīlim Priekulē, Paplakā, Liepājas Pāvila draudzē un Mežgalciemā Dieva vārdu sludinās evaņģēlists Amadejs Vadonis no Berlīnes.


Comments are closed.