Labdarības tirdziņš 2018

Priekules baptistu draudze sadarbībā ar Priekules evanģēliski luterisko un vasarsvētku draudzi dienu pirms Pirmās adventes organizēja labdarības tirdziņu. Tirdziņu ar savu dalību vai produktiem atbalstīja arī Priekules vidusskolas aktīvie skolotāji un skolēni, SIA “SC Grand”, piemājas saimniecība “Birzes”, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas skolēnu mācību uzņēmumi un citi. Jau tradicionāli Priekules kultūras namā no pulksten 10 ikviens interesents varēja iegādāties Adventes vainagus, svētku dekorus un citas noderīgas lietas. Par ieguldīto darbu, laiku un līdzekļiem liels paldies baptistu draudzes aktīvākajām sievietēm, kuras savām rokām pagatavoja teju 60 Adventes vainagu.

Tirdziņā darbojās labi apmeklēta kafejnīca, par darbu tajā paldies Aigai Rogai un Sarmai Cērpai. Šogad mums izdevās noorganizēt radošās darbnīcas, kurās varēja pagatavot svētku dekoru uz koka un dažādus eglīšu rotājumus. Darbnīcās piedalījās Priekules bērni un ciemiņi, arī jaunieši ar ģimenēm. Sirsnīgs paldies darbnīcu vadītājām Lolitai Šneiderei, Zentai Svarai, Dacei Gailītei, Lienai Ašmei, Mārītei Sisenei un viņu čaklajiem palīgiem, kā arī Priekules vidusskolas audzēkņiem ar Sanitu Pāvilu priekšgalā. Mazākie tirdziņa apmeklētāji bija priecīgi apmeklēt seju apgleznošanas stūrīti. Paldies Edītei Savickaitei par ieguldīto darbu. Apmeklētājiem bija iespēja našķēties ar popkornu, par tā gatavošanu paldies Lainei un Amandai.

Neizsakāms prieks bija bērnu un arī pieaugušo acīs, iegādājoties sagatavotās loterijas biļetes. Īpašs paldies Rogu ģimenei par ieguldītajiem līdzekļiem un darbu, lai iepriecinātu pasākuma apmeklētājus. Pateicība vasarsvētku draudzes pārstāvei Sandrai Altēnai par sagādātu karsto šokolādi nosalušajiem pasākuma apmeklētājiem. Liels skaits tirdziņa apmeklētāju izmantoja iespēju svētkos izveidotajā fotostūrītī nofotografēties. Iespējams, tur tapa pirmās šī gada Ziemassvētku fotogrāfijas. Par to pateicamies fotogrāfei Kitijai Ērglei. Paldies arī visiem palīgiem, kuri iesaistījās dažādos darbos. Sirsnīgākais paldies visiem, kuri atnāca, atbalstīja, dalījās ar savām emocijām, līdzekļiem un iedrošināja citus.

Tā kā labdarības tirdziņš veiksmīgi aizvadīts jau piekto gadu, uzskatām, ka tas kļuvis par patīkamu tradīciju ne tikai tiem, kuri tajā kalpo un to atbalsta, bet arī tā apmeklētājiem, kuri to gaida un interesējas par norisi. Šajā gadā tirdziņā gūtie ieņēmumi 1128,41 eiro tiks ieguldīti svētku pārtikas paku iegādei, kuras iepriecinās novada vientuļos seniorus un mazturīgās ģimenes. Kādam, iespējams, šķiet, ka par daudz teikts “paldies”, tomēr vēlos atzīmēt, ka šis labdarības tirdziņš top, tikai pateicoties ziedojumiem, brīvprātīgo darbam un entuziasmam, un pilnīgi visi iegūtie līdzekļi nonāk mērķa sasniegšanai. Tādēļ vēlreiz paldies visiem!

Ikgadējā labdarības tirdziņa koordinatore Līga Svara

Bildes šeit.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.