Vasaras Bībeles skola 2018

Jau devīto gadu Priekules baptistu draudze piedāvāja iespēju bērniem vecumā no pieciem līdz desmit gadiem piedalīties aizraujošā dienas nometnē Vasaras Bībeles skolā. Lai arī vairums cilvēku vasarā labprāt izbauda atvaļinājumu, ir čakli un atsaucīgi cilvēki, kas savu brīvo laiku velta darbam ar bērniem. Katru dienu bērniem bija iespēja piedalīties dažādās interesantās aktivitātēs, kurās viņi varēja uzzināt vairāk par Dievu un Viņa varenajiem darbiem, viens par otru un paši par sevi, kā arī par brīnišķīgo pasauli sev apkārt – bija aizraujošas aktivitātes, radoši darbi, aizraujošs sports, našķi un neaizmirstama mūzika un dziesmas.

Milzīgs paldies visiem tiem, kas darbojās Vasaras Bībeles skolā “Mājas”. Paldies Martai un Amandai par pusaudžu meiteņu iesaistīšanu, paldies Indrai, kurai atkal tika tā nopietnākā daļa pie Bībeles stāstiem. Paldies Guntai par kārtības ievešanu sarakstos. Paldies Ārijai un viņas komandai Ainai un Sanitai par Skattorņa vadīšanu. Paldies sporta aktivitāšu vadītājam Gabrielam un viņa palīgam Guntaram. Paldies rokdarbu meitenēm Martai un Elīnai. Paldies Lienai pie brīnumu radīšanas eksperimentos. Paldies fotomirkšķu ķērājai Elīnai. Paldies ikdienas sākuma un noslēguma vadītājiem “brālītim un māsiņai” – Guntaram un Amandai. Paldies grupiņu vadītājiem no tuvākas un tālākas apkaimes: Lainei, Lienei, Artai, Aijai, Lāsmai, Amandai, Agnesei, Sabīnei Katei, Sanitai, Ērikai, Elvisai, Loganam, varbūt vēl bija kāds? Paldies Pāvila draudzei par dekorāciju aizlienēšanu. Paldies Mārcim par sagatavošanas darbiem un Aigai par nobeiguma darbiem – Dārza svētku galdu. Paldies Svētdienskolu apvienībai par sagatavotajiem materiāliem. Paldies vecākiem, kuri uzticēja bērnus mūsu draudzes Vasaras Bībeles skolai. Paldies Priekules novada pašvaldībai par projekta atbalstīšanu. Bet pāri par visu – paldies Dievam, ka Viņš mūs tik ļoti mīl! Nometnes “mamma” – Zenta

“Piedalīšanās VBS pasākumā bija brīnišķīga! Priecājos, ka arī varēju būt maza daļiņa no šī visa. Ļoti patika dekorācijas, patika komanda, patika mīļie Priekules un tās apkaimes bērniņi. Bet pāri visam mani sajūsmināja tā mīlestība, kas šeit valdīja. Un tā noteikti nebija mūsu cilvēcīgā mīlestība. Te katrā brīdī plūda Kristus mīlestība. Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī, mīļie brāļi un māsas, dod Jums spēku, izturību un idejas, kalpojot ar jauniem pasākumiem, kuros cilvēki iepazīst Jēzu!” Laine no Aizputes

Bildes skatiet šeit.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.