Arturs Gertneris

Arturs Gertneris /1927-2012/

„Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem” (Mateja 5:9)

2012.gadā Mūžībā un pie dusas aiziet brālis Arturs Gertneris. 85 gadi bija viņa mūžs šajā zemē, un šis Bībeles pants viņu vislabāk raksturo. Arturs Gertneris ir dzimis 1927. gada 25. aprīlī Vaiņodē, kristīgā ģimenē. Tēvs Fridrihs Gertneris bija ilggadējs Gulbenes baptistu draudzes diriģents. Arturs agri izšķīrās par iešanu Jēzus pēdās un tika bībelīgi pagremdēts 1942. gadā no mācītāja Hugo Aļņa. Ar mūziku iepazinās skolas gaitās. Viņam padevās spēlēt dažādus mūzikas instruentus. Sarkanajā armijā 1945.-1946. gadā viņš spēlēja profesionālā pūtēju orķestrī un bija kapelmeistara palīgs. Pēc deportācijas viņš atgriezās Latvijā un aktīvi iesaistījās draudžu dzīvē. Izveidoja pūtēju orķestri Priekulē, bija kora diriģents Paplakā, Aizvīķos. Priekules draudzē darbojies kā sekretārs, padomes priekšsēdētājs un draudzes vecajs. Bieži kāpis kancelē un aizvietojis mācītājus, izvadījis bērēs ar Dieva Vārdu.

Artura lielā aizraušanās vienmēr ir bijusi darbs ar pūtēju orķestriem. Savas spējas Dieva Valstības darbā Arturs lietojis, arī sacerot dziesmu tekstus un mūziku. Viņš ir bijis arī Koru apvienības padomes loceklis. 1991. gadā Liepājā Dziesmu dienā viņš bija viens no virsdiriģentiem.

Arturs bieži apņēmās izdarīt darbus, ko cits nevarēja, negribēja vai baidījās. Tā bija dāvana no Dieva, kā vinš šos darbus apguve un izvadīja līdz galam. 2012. gada 7. septembra rīts bija viņa pēdējā diena šajā zemē. Viņš mums ir atstājis brīnišķīgas mīlestības pēdas, pa kurām turpināt iet pretī cerībai mūsu Glābējam Jēzum Kristum.

Arturs ir atstājis mums savu dzīves stāstu – brīnišķīgu vēstures liecību, kas reizē ir arī liecība par paļāvību uz Dievu, skatiet to šeit.

Atmiņas par Arturu Gertneri – mācītāju acīm, kas kalpojuši kopā ar viņu,- šeit.


Comments are closed.