Marta un Alberts Mednieki

Alberts Mednieks /1917-2004/ un Marta Medniece /1920-2009/

“Vispirms jāuzceļ baznīca, tad var sliet māju sev …”

Viena no ģimenēm, kas ļoti aktīvi piedalījās pie draudzes dievnama būvniecības 1948. gadā, atstājot otrajā vietā sava ģimenes nama būvniecību, bija Marta un Alberts Mednieki.

“…Mēs dzīvojām bunkurā, citiem draudzes locekļiem arī kā nu bija, tā bija dzīve. Bet visi centās papriekšu baznīcu uzcelt. Atceros, liels strādātājs bija Ķezēns, labs amata meistars bija Pēteris Gūža un daudzi citi. Es aru laukus, lai vīrs var iet strādāt baznīcā. Gājām abi ar vīru mežā, zāģējām kokus būvmateriāliem un vedām pie gatera, lai sazāģē dienama būvniecībai. Un tā arī citi – katru brīdi gāja un strādāja pie baznīcas. Braucām un turējām koncertus baznīcās un līdzekļus ziedojām savas baznīcas būvei.” /Marta Medniece, no intervijas 2008. gadā./

Visa intervija ar Martu Mednieci šeit: 1.lapa un 2.lapa.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.