Svētruna 2.decembris, 2012

Sludinātājs Mārcis Zīverts

Rom. 15:13
Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā.

Audio versija

Video versija


Comments are closed.