Svētruna 30.decembris, 2012

Sludinātājs Mārcis Zīverts

Efeziešiem 5:15-17
15 Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri;
16 izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas!
17 Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga prāts.


Comments are closed.