Jaunieši & pusaudži kalpo pilsētā

Augustā bariņš draudzes jauniešu un pusaudžu pārkrāsoja pilsētas bērnu laukumu, kas bija apķēpāts un aprakstīts. Priekules novada dome viņus ļoti labi uzņēma un atbalstīja, nopērkot krāsas. Pēc padarītā darba pašiem ir gandarījums un liels prieks par padarīto.


Comments are closed.