Svētruna 28. aprīlis, 2013

Mateja ev. 7:1-5
Jēzus savā Kalna svētrunā māca, ka mums nav jātiesā citi cilvēki nekādā mērā.

Mūsu draudzes sludinātājs Mārcis Zīverts ar svētrunu un sveiciena vārdiem viesojas Liepājas baptistu Nācaretes draudzē.


Comments are closed.