Saruna ar Elmāru Penci


Es uzaugu kristīgā ģimenē un caur to iepazinu Kristu.

Saruna ar Elmāru Penci, draudzes 150. gadadienu sagaidot.

Kādas kalpošanas nozares bija aktīvas jūsu kalpošanas laikā?

Bija svētdienskola, pēc svētdienkolas nākamā vecuma grupa bija „Saulesstari”, un kad izgāja „Saulesstarus”, tad gāja jauniešos. Tanī laikā bija spēcīgs stīgu orķestris un varens koris. Un katra mēneša trešajā svētdienā bija priekšnesumi, bet tas bija pēc dievkalpojumiem. Spēlēja vai nu orķestris, vai orķestris kopā ar kori. Ar orķestri braucām uz Veco Priekules draudzi, uz Paplakas draudzi spēlēt. Jaunieši arī bija, bet man jāatzīstas, ka mani jauniešos iesvieda par fiksu, un es jutu, ka man tur īsti nav vietas. Jauniešos bija Bībeles studijas, kuras man vēl bija par sarežģītu.

Kurā kalpošanas nozarē iesaistījāties jūs?

Vienīgi orķestrī, stīgu orķestrī.

Cik daudz aktīvu jauniešu bija draudzē?

Grūti pateikt, cik daudz viņu bija, bet jaunieši bija aktīvi. Mums bija tā – vienreiz pa nedēļu kopā sanācām. Vienam no jauniešiem bija jāsagatavo tam vakaram tēma no Jaunās Derības. Varbūt jūs nezināt, bet bija laiks, kad Vecā Derība aizgāja no baznīcas. Bija laiks, kad lasīja tikai Jauno Derību. Tas bija vācu laiks. Tas bija tāpēc, ka Hitlers pateica, ka vācieši ir izredzētā tauta, un viņiem uz jostām bija rakstīts „Dievs ar mums”.

Kādā vecumā jūs izdarījāt izvēli sekot Kristum un ienācāt draudzē?

Man bija 17 gadi, jo jāsaka tā, kā jau bija – es uzaugu kristīgā ģimenē un caur to iepazinu Kristu.

Vai jums bija nekristiešu draugi, un kā viņi uztvēra to, ka esat kristietis?

Nē, man nebija tādas problēmas. Neko tādu neesmu izjutis. Skolā ejot, bija kristīgā mācība, un tas bija obligātais priekšmets līdz trešajai klasei, un tas bija jāpieņem visiem.

Ko jūs novēlētu draudzei 150-tajos gadasvētkos?

Augt ticībā, paļāvībā uz Dievu!

Intervēja Amanda & Marta
11.09.2016.


Comments are closed.