Tēvu un dēlu ekspedīcija 2013

No 26. līdz 28. jūlijam Priekules baptistu draudze sadarbībā ar Priekules novada domi organizēja „Tēvu un Dēlu” ekspedīciju ar kanoe laivām, kura notiek jau otro gadu.
Tālāk lai stāsta tēvi un dēli – 26.jūlija pēcpusdienā ielaidāmies mazā, mežonīgā upītē Ruņā pie Gramzdas. Upē bieži laivu nācās stumt, jo tā bija sekla, šaura un ar dažādiem sēkļiem un šķēršļiem, arī bebru dambjiem. Bija arī zirnekļi un to tīkli, dažādi nenosaucami kukaiņi u.c. pārbaudījumi. Ruņas upi Lietuvas pusē sauc par Apšas upi, un tur tā ir platāka un daudz vieglāk „kuģojama”. Vēlā vakarā ekspedīcija sasniedza nometnes vietu aiz Skodas, Bārtas upes krastā. Kopā ceļā kādi 25 km. Ekstrēma diena. Nenoķērām nevienu zivi.
Nākamā diena bija daudz mierīgāka – laivošanai vien trīs stundas, līdz nonācām atpūtas bāzē „Ods”. Ceļā satikām bebrus, čūskas, melno stārķi, kormorānus (jeb jūras kraukļus), nirējpīles. Noķērām līdakas, asarus un raudas. Vakarā neaizmirstama zivju zupa. Dēliem ar tēviem vakara futbols, frīzbijs, makšķerēšana, peldēšanās, tēja un jautrība.
Trešajā dienā ceļā pavadījām kādus 15 km un devāmies līdz Nīcai, Otaņķu tiltam. Bārtas upe šeit skaista, ļoti maz šķēršļu, skaistas kempinga vietas.
Kopā bijām 10 vīri, 11 zēni, 5 jaunieši. Jaunākajiem 4 gadi, vecākajiem pāri 50. Visiem neaizmirstams piedzīvojums.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.