25 gadi kopš svētdienskolas atjaunošanas

17. novembrī tika nosvinēti 25 gadi kopš Priekules baptistu draudzes svētdienskolas atjaunošanas 1988. gadā. Dievkalpojumā atskatījāmies uz laiku, kad svētdienskolas darbs mācītāja Arnolda Šterna kalpošanas gados draudzē tika atjaunots. Tā kā tuvojās arī valsts 95. gadskārta, dievkalpojumā dziedājām valsts himnu, lūdzām par valsti un valsts vadītājiem, pateicāmies Dievam par brīvību, savu valodu, savu zemi.

Bērni svētdienskolas vadītājas Lienas Ašmes un skolotāju Lolitas Šneideres un Mārītes Sisenes vadībā sniedza īpašu dzimšanas dienas programmu draudzei un pārējiem dievkalpojuma apmeklētājiem – dziedāja dziesmas, spēlēja flautu, mežragu, skaitīja dzeju. Bija arī kūka – gan svētdienskolai no draudzes, gan klātesošajiem no svētdienskolas, ko paši bērni un skolotāji dievkalpojuma beigās izdalīja. Sveicām arī klātesošos agrākos svētdienskolas skolotājus Rasmu Ziemeli, Inesi Kātiņu u.c.

Slava un pateicība Dievam, ka svētdienskola ir tikusi atjaunota un tā turpinās joprojām – jau 25 gadus kopš atjaunošanas. Pateicamies par bērniem, kas kopš tā laika ir izauguši un paši kļuvuši par svētdienskolas skolotājiem un nozaru vadītājiem draudzē, aktīviem Kristus sekotājiem mūsu un arī citās draudzēs. Pateicamies Dievam par šodienas bērniem, kas apmeklē svētdienskolu, vēlas vairāk uzzināt par Dievu. Pateicamies par vecākiem, kuri atbalsta savus bērnus, sūtot svētdienskolā un veicinot viņu kristīgo izaugsmi. Pateicamies par skolotājiem, kas savu aicinājumu redz svētdienskolā, lai būtu bērnu ceļabiedri viņu garīgajā ceļojumā.

Dažas no svētdienskolas bildēm laikposmā no 1988. līdz 1998. g. skatīt šeit

Bildes no svētdienskolas 25. gadu jubilejas dievkalpojuma:


Comments are closed.