5. Priekules Mūzikas festivāls

Augusta otrās nedēļas nogalē LBDS Muzikālās kalpošanas apvienība aicina visus mūzikas skartos aktīvi piedalīties 5. Priekules mūzikas festivālā. Šogad jau sešpadsmito reizi Priekulē notiks tradicionālie Ikara svētki. Laiku pa laikam novada svētkus grandiozus padarījis arī Latvijas Baptistu draudžu savienības MKA rīkotais Mūzikas festivāls, arī šogad, svinot piekto jubileju.

Mūzikas festivāla idejas autors un iniciators ir komponists Ēriks Ešenvalds. Mūzikas festivāls norisināsies Priekules novada svētku ietvaros, šoreiz no 9. līdz 11. augustam. Festivāla muzikālā vērtība ir dziesma: gan kora dziesma, gan pielūgsmes dziesma, gan dziesma, kas skan svētku gājiena laikā. Arī kopīgs sadziedājums ar novada skolu un kultūras centru koriem, un interesantiem viesiem. Katru gadu novada svētkos piedalās kāds īpašs viesis. Šoreiz galvenā viesa godā – maestro komponists Raimonds Pauls. Pievienosies arī Dita Lūriņa, Mārtiņš Egliens, Daumants Kalniņš.

Festivāla spēks ir spējā apvienot. Sasaukt dažādu Latvijas novadu ļaudis, pulcināt kopā koristus un pielūgsmes mūziķus, savienot ilggadēju pieredzējušu dziedoņu prasmi un jauno muzicētāju dedzību. Muzicējumu, kas aizsācies uz ielas, turpināt skanīgā koncertā Priekules plašajā hallē. Dievkalpojumā apvienot mūs visus vienā lūgšanā par Dieva darbu draudzēs, tautā un valstī.

Pasākuma programma (9.08 –11.08.2019)

Piektdiena, 9. augusts

Svētku atklāšanas koncerts plkst. 20.30 hallē.

Sestdiena, 10. augusts

Pilsētas svētku gājiens plkst. 11.00 (Pulcēšanās sākas no plkst. 10.30 pie Sociālā dienesta – Saules ielā 1).

No plkst. 12.30 – 14.00 Muzikālais maratons – kori un grupas muzicē dažādās pilsētas vietās.

No plkst. 14.30 – 15.00 Maratona fināls hallē – koru maratonkoncerts, kurā katrs koris vai ansamblis piedalās ar divām dziesmām.

Svētku lielkoncerts plkst. 19.00 hallē kopā ar Maestro Raimondu Paulu, solistu Daumantu Kalniņu un aktieriem Ditu Lūriņu un Mārtiņu Eglienu.

Svētdiena, 11. augusts

Plkst. 11.00 Svētku noslēguma dievkalpojums hallē.

Mana māmiņa Elvīra Ešenvalde, kādreizējā Priekules skolotāja un savulaik vietējā estrādes ansambļa soliste, man teica, ka Raimonds Pauls Priekulē viesojies tikai vienreiz – tas bijis toreiz, padomju gados. Un savā agrā bērnībā es, ejot mammai līdzi uz ansambļa mēģinājumiem, jau visas tolaik tautā iemīļotākās dziesmas dziedāju no galvas! Tie bija pirmie asni manai mīlestībai uz mūziku, Latvijas zemi, tautu un tās valodu. Esmu bezgala pateicīgs Dievam un tikpat neapsīkstošs aizlūgšanās par mūsu zemi un ļaudīm – lai ģimenes ir stipras, lai vadītāji iedvesmo, lai darbi sokas un lai pāri visam ir Dieva svētījošā roka! Sirsnīgi ielūdzu jūs uz mūsu 5. Mūzikas festivālu! Liecināsim par Dievu dziesmās un mūzikā!
/Komponists Ēriks EŠENVALDS/

Uz tikšanos kopīgai muzicēšanai!

Atskati uz iepriekšējo gadu festivāliem:

1.festivāls, 2007.gads: šeit

2.festivāls, 2009.gads: šeit

3.festivāls, 2014.gads: šeit

3.festivāls, 2017.gads: šeit


Comments are closed.